Skip til primært indhold

Pludseligt opstået høretab - Sudden Deafness

Hvad er Sudden Deafness, hvad skyldes det og hvad kan man gøre ved det?

Hvad er Sudden Deafness?

Sudden deafness kaldes også pludseligt, ensidigt høretab, fordi det opstår uden varsel og oftest kun på det ene øre. De fleste har ikke mærket noget, inden hørelsen pludselig er nedsat.  Andre har måske bemærket lidt svimmelhed eller trykken for øret dage eller timer, inden hørelsen falder. Cirka 40 % oplever efterfølgende tinnitus (øresusen) og cirka 33 % svimmelhed. De fleste opdager det om morgenen, hvis de ligger på det gode øre i sengen, eller taler i telefon med det ramte øre.

Hvad kan det skyldes?

I de fleste tilfælde (ca. 75 %) finder man desværre ikke en udløsende årsag til det pludselige høretab. Det kan skyldes virus, infektion i øret, indtag af medicin, der skader hørelsen, mikro-blodprop, brist af en membran i det indre øre (sneglen) eller begyndende Ménière sygdom.

Mange får hørelsen igen

Mellem 30 og 65 % får hørelsen igen, helt af sig selv. Det kan svinge lidt, afhængig af hvor svært hørelsen er nedsat. En øre-næse-halslæge har mulighed for at starte behandling med et steroid-produkt (Prednisolon), som skal påbegyndes max. 72 timer efter høretabet opdages, og som hjælper nogle til at få hørelsen igen. Derfor er det vigtigt at kontakte sin læge, skadestuen eller en øre-næse-hals-læge så hurtigt som muligt for at få de bedste chancer for at få hørelsen igen.

Behandling

Udover behandling med Prednisolon er der ikke nogen medicinsk behandling for Sudden Deafness.  Det er dog vigtigt at blive grundigt undersøgt af en øre-næse-hals-læge, da det pludselige høretab kunne skyldes andre ting, som f.eks. en godartet bindevævsknude på hørenerven eller en infektion i det indre øre.

Hvad gør man, hvis hørelsen ikke vender tilbage?

Hvis ikke hørelsen er kommet igen efter 3-6 måneder, kan man prøve høreapparatbehandling, enten med et høreapparat på det ramte øre, eller et ”CROS” apparat, der sender lyden fra det ramte øre over til et modtageapparat på det gode øre. Henvisning til høreapparatbehandling sker gennem øre-næse-hals-lægen.

Samtaler med hørekonsulent på CKV

  • Samtale omkring de bekymringer og frustrationer man kan opleve
  • Hvordan optimeres kommunikationen
  • Anvendelse af høreapparat og evt. afprøvning af høretekniske hjælpemidler
  • Vejledning i forbindelse med tinnitus og hvordan man kan leve med denne
  • Gode råd i forhold til søvnen, hvis denne er påvirket af tinnitus
  • Information til pårørende om hvordan det er at leve med høretab og tinnitus
  • Vejledning i forhold til arbejdssituation
  • Evt. kontakt til en psykolog

Klik på denne linje for at hente vores pjece om Sudden deafness

APPFWU02V