Skip til primært indhold

Specialrådgivning v. CKV Høre

Her finder du de overordnede fagområder for CKV Høre, samt navnene på de ansatte der er specialiseret inden for de forskellige områder

Specialrådgivning
Emne

Kontakt

Undervisning i høretab og/eller brug af høreapparat

Christina Ahler, audiologopæd
Anne Juhl Madsen, audiologopæd
Anne Marie Nissen, audiologopæd
Tine Eltang, audiologopæd
Rikke B. Kristensen, audiologopæd

Cochlear implant

Christina Ahler, audiologopæd
Anne Juhl Madsen, audiologopæd
Anne Marie Nissen, audiologopæd

Tinnitus og Meniere

Tine Eltang, audiologopæd
Rikke B. Kristensen, audiologopæd

Sudden deafness 

Tine Eltang, audiologopæd
Rikke B. Kristensen, audiologopæd

Høretekniske hjælpemidler

Anne Juhl Madsen,  audiologopæd
Anne Marie Nissen, audiologopæd

Høreproblemer på jobbet

Tine Eltang, audiologopæd
Anne Marie Nissen, audiologopæd

Commotio/senfølger efter hjernerystelse Tine Eltang, audiologopæd
Unge og uddannelse Tine Eltang, audiologopæd
Døvblindblevne

Anne Juhl Madsen, audiologopæd
Rikke B. Kristensen, audiologopæd

Artikulation og Tegnstøttet Kommunikation

Christina Ahler, audiologopæd    

Bevilling af privatkøbte Høreapparater

Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside om høreapparater

Christina Ahler, audiologopæd
Rikke B. Kristensen, audiologopæd
Tine Eltang, audiologopæd
Anne Juhl Madsen, audiologopæd

 

APPFWU01V