Skip til primært indhold

Svært hørehæmmet / døvbleven

Nogle mennesker hører så dårligt, at deres høretab kun i nogen grad eller slet ikke kan afhjælpes med høreapparat og supplerende tekniske hjælpemidler. Disse mennesker betragtes som svært hørehæmmede eller døvblevne.

Nogle mennesker hører så dårligt, at deres høretab kun i nogen grad eller slet ikke kan afhjælpes med høreapparat og supplerende tekniske hjælpemidler. Disse mennesker betragtes som svært hørehæmmede eller døvblevne.

Svært hørehæmmede/døvblevnes kommunikation vil (ofte) være vanskeliggjort i en sådan grad, at hørehandicappet også bliver et socialt handicap med isolation til følge. Dette kan - i varierende grad for den enkelte - afhjælpes af Hørerådgivningens forskellige tilbud om visuel kommunikation.

Visuel kommunikation

Hørerådgivningen har en række tilbud om visuel kommunikation til mennesker med svære høretab, der ikke kan kompenseres fuldt ud ved brug af høreapparat eller ved cochlear implant. Disse tilbud omfatter bl.a. kurser med undervisning i kommunikations-strategier for at sikre de mest optimale betingelser. Fx:

  • Tegnstøttet kommunikation (TSK), for begyndere
  • Tegnstøttet kommunikation, for let øvede
  • Tegnstøttet kommunikation, for øvede

Alle kurserne vil som hovedregel forudsætte deltagelse af pårørende, da tegnstøttet kommunikation primært er brugbar i dagligdagen, hvis nære familie behersker samme kommunikationsform. Kurserne afholdes efter behov og evt. i samarbejde med andre institutioner.

Interesserede henvender sig til Hørerådgivningen og får en samtale med en hørekonsulent. Hvis der er behov for undervisning i visuel kommunikation, aftales kursusindhold m.v. Kurset afholdes når høreafdelingen har lignende aftaler med et passende antal deltagere til et hold.

 

APPFWU01V