Skip til primært indhold

Høreapparater og tekniske hjælpemidler

Det er ikke altid, et høreapparat alene kan kompensere for en hørenedsættelse. Så kan CKV hjælpe dig med at afprøve tekniske hjælpemidler.

Såfremt høreapparatbehandling ikke alene kan kompensere for høreproblemerne, tilbydes vejledning, afprøvning og evt. undervisning omkring supplerende høretekniske hjælpemidler. I tilfælde af behov for høretekniske hjælpemidler kan CKV Hørerådgivningen være behjælpelig med at søge om hjælpemidlet ved at udfærdige og fremsende en rapport til kommunen.

Det er kommunen, som behandler rapporten og afgør, om hjælpemidlet kan bevilges. Hjælpemidlet udlånes af din kommune, og det er derfor dem, som skal kontaktes for eksempel i forbindelse med reparationer og returneringer af bevilgede hjælpemidler.

Høretekniske hjælpemidler kan for eksempel afhjælpe vanskeligheder med tv, telefonering mm. Det er muligt at finde mere information om hvilke høretekniske hjælpemidler der findes og hvilke hørevanskeligheder de kan afhjælpe på vores hjemmeside HøreRehab.dk

 

APPFWU02V