Skip til primært indhold

Hvad du selv kan gøre

Du skal som synshandicappet være nøjagtig, iderig og tålmodig, for arbejdet i fx køkkenet tager lang tid.

Du skal som synshandicappet være nøjagtig, iderig og tålmodig, for arbejdet i fx køkkenet tager lang tid. Du skal måske tage tilløb til at prøve, og du skal gentage en arbejdsproces mange gange, inden det lykkes. Synskonsulenten hjælper dig på vej ved at give dig undervisning i at anvende alternative teknikker og metoder til, hvordan du kan udnytte din synsrest bedst muligt. Synskonsulenten underviser dig også i at anvende synskompenserende hjælpemidler, der hvor teknikker og en eventuel synsrest ikke er tilstrækkelig.

Her er nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at komme godt i gang igen:

  • Vær alene, hvis du vil arbejde i køkkenet. Det er frustrerende, hvis der er nogen ved siden af dig, som hele tiden hjælper til, eller som flytter redskaberne, så du ikke kan finde dem
  • Vælg at gøre det, du synes er vigtigst eller sjovest. Husk på, at du ikke behøver gøre alt
  • Find frem til dine egne arbejdsmetoder og kneb. Du kan måske ikke gøre ting på samme måde som tidligere, da du kunne se. Løsninger på hvordan du kan udføre arbejdet uden synets hjælp, finder du hen ad vejen
  • Lad ikke telefonen afbryde dig. Vær koncentreret og forsøg at afslutte det, du er i gang med
  • Tænk først – gå derefter i gang med arbejdet. At tænke og planlægge er ekstra vigtigt, da du har færre handle-alternativer end en seende.

Synsrådgivningen tilbyder 2 gange om året kursus i ”Aktivitet og aktiv daglig levevis” Kurset henvender sig til borgere, der som følge af en væsentlig synsnedsættelse, er interesserede i at lære at takle hverdagen på en aktiv og tilfredsstillende måde. Kurset foregår tirsdage og torsdage i 3 uger forår og efterår.

 

APPFWU02V