Skip til primært indhold

Publikationer

CKV's medarbejdere producerer løbende materiale, der kan bruges i informations- og uddannelsesøjemed. Kontakt os, hvis du har specielle ønsker.

Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden

Effektmålingsmetoden IPPA er afprøvet i forhold til rådgivning og afprøvning af IKT-hjælpemidler til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder, bl.a. mennesker med diagnosen ordblindhed. Metoden IPPA lægger vægt på borgernes selvvurderede besvær med at udføre aktiviteter.

Læs rapporten Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden ved at klikke på denne linje.

SCA-Metoden på Sygehus Lillebælt

CKVs SCA-certificerede logopæder har stået for implementering af SCA-metoden på Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt i Kolding. Evalueringsrapporten viser, at SCA skaber bedre kommunikation mellem personale og patienter, og at patienterne får større mulighed for at deltage aktivt i kommunikationen.

Læs baggrunden og hele evalueringsrapporten, som er lavet af Syddansk Universitet, ved at klikke på denne linje.

Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og skrivevanskeligheder.

Ergoterapeut i IKT-teamet, Jesper Fage-Pedersen, har i juni 2015 afsluttet sin masteruddannelse i rehabilitering ved Odense Universitet.

Projektet Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og stavevanskeligheder kan læses ved at klikke på denne linje.

Masterprojekt i Information Kommunikations Teknologi og læring (IKT og læring) fra Ålborg Universitet 2010.

- At udvikle et program eller en hjemmeside, et virtuel computermedieret personligt lærings miljø (PLM) til mennesker, som deltager i en rehabiliteringsproces. Af Ragnhild Engen.

Læs masterprojektet At udvikle et program eller en hjemmeside, et virtuel computermedieret personligt lærings miljø (PLM) til mennesker, som deltager i en rehabiliteringsproces ved at klikke på denne linje.

Masterprojekt: "Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral sclerose, og der anvendes alternativ og støttende kommunikation."

Af Hanne Bech, Masteruddannelse i Rehabilitering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, august 2007.

Læs masterprojektet "Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral sclerose, og der anvendes alternativ og støttende kommunikation. ved at klikke på denne linje.

Masterprojekt: "Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet barn - Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske perspektiver på amtslig rådgivning"

A. Hansen, Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling ved Aarhus Universitet, maj 2004.

Læs hele projektet "Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet barn - Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske perspektiver på amtslig rådgivning" ved at klikke på denne linje.

Artikel: "Autisme og leg i førskolealderen"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003.

Læs artiklen "Autisme og leg i førskolealderen" ved at trykke på denne linje. 

Artikel: "Børns udvikling indenfor leg 0-7 år"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004.

Læs artiklen "Børns udvikling indenfor leg 0-7 år" ved at trykke på denne linje.

Artikel: "Halvsidig lammelse"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003.

Læs artikel "Halvsidig lammelse"  ved at trykke på denne linje. 

Pjece: "Leg med dit barn 0-12 måneder"

Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004.

Læs pjecen "Leg med dit barn 0-12 måneder" ved at trykke på denne linje. 

CKV, Tale- og Høreafdelingerne har udgivet serien "Studier i Audiologopædi". Gennem årene er der udgivet følgende numre:

  • "Laryngektomeredes kommunikative og psykosociale forhold" (1998)
  • "Førskolebørn der stammer" (1998)
  • "Intensiv læseundervisning. Resultater og overvejelser" (1998)
  • "Vurdering af udbyttet af intensiv afasiundervisning" (2001)
  • "Tegning som pædagogisk redskab i undervisningen af børn der stammer" (2002) (inkl. CD-Rom)
  • "Voice Handicap Index og effektevaluering af logopædisk stemmebehandling" (2006)

Så længe lager haves, kan de enkelte numre bestilles pr. e-mail til ckv@rsyd.dk 

APPFWU02V