Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Uddannelser

Fredericiaskolen har tilbud om undervisning til børn med høretab med behov for en særlig pædagogisk, faglig og teknologisk indsats. Udover høretabet kan børnene have andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Undervisningen foregår i henhold til Lov om folkeskolen § 20 stk. 3. samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Afdelingens specialer

Fredericiaskolens lærere har uddannelse i:
Tegnsprog - alle lærere har grunduddannelsen og tre har overbygning
Pædagogik-audiologi - 20 lærere har grund- eller basisuddannelsen
Sproglige vanskeligheder og høremodul - 21 lærere har diplomuddannelsen.
Specialpædagogik - ni lærere har diplomuddannelsen
Relationskompetence - 14 lærere har kurser
Høre-tale terapi - fire lærere er uddannet

Elevhjem

Fredericiaskolen tilbyder sine elever mulighed for overnatning på elevhjem i skoleugerne.
Skoleafdelingen og Elevhjemmene arbejder tæt sammen om børnene.
Læs mere om Elevhjemmene

Faciliteter

 • 16 klasselokaler
 • 16 artikulationsrum
 • Bibliotek og hjælpemiddel central HMC
 • Gymnastiksal
 • Varmtvandssvømmesal
 • Fysiklokale
 • Hjemkundskabslokale
 • Håndarbejdslokale
 • Træsløjdlokale
 • Formningslokaler
 • Legepladser med grønne arealer
 • Fælles kantine

Sundhed

Fredericiaskolen samarbejder med fysioterapeut og sundhedsplejer fra kommunen.
Ved skolestart bliver alle børn undersøgt og får en vurdering af deres motoriske og sansemotoriske færdigheder.
Hvis der er behov for det, kan eleven få hjælp hos fysioterapien eller få træning af lærere eller pædagoger.

Undervisningen

Skoleafdelingen har plads til mere ind 150 børn, som bliver inddelt i tre grupper efter alder.
Undervisningen begynder kl. 8.15 og slutter 13.45. De ældste elever har undervisning til 15.30 om torsdagen.

Undervisningen er tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau. Undervisningen foregår i et miljø, som passer til den enkelte elevs potentialer, og den bliver understøttet af høretekniske hjælpemidler.

Eleverne bliver testet med jævne mellemrum i boglige fag af læreren og testkonsulenterne.
Undervisningsplanerne bliver evalueret hvert år og indeholder faglige og pædagogiske mål for det kommende skoleår.

Eksamen

Skolen bliver afsluttet efter kravene i folkeskoleloven.
Eleverne kan få dispensationer ved prøver og eksamen, det gælder til dansk retstavning, hvor de kan få 10 minutter ekstra til brug af Mund Hånd System (MHS).
Til engelskeksamen kan eleverne benytte video med engelske tekster i stedet for lytteøvelsen, og den mundtlige kommunikation vil foregå skriftligt på computeren.
Eleverne kan få lov at benytte tegnsprogstolk.

Pædagogik

Fredericiaskolen yder en pædagogisk, faglig og teknologisk indsats, som sigter mod at sidestille elevernes muligheder med elever, som hører normalt.

Vores mål er at skabe et spændende undervisningstilbud, som kan bidrage til at udvikle det enkelte barns faglige og sociale kompetencer mest muligt.
Vi tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik og underviser ud fra den enkelte elevs niveau.

Samarbejdet med forældre

Vi holder to forældresamtaler om året, som handler om elevplanen og indsatsen for den enkelte elev. Hver elev har en kontaktlærer, som står for kontakten mellem hjem og skole.

 


 


Senest opdateret den 04-04-2014
Skriv til Socialområdet