Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Boafdelingerne

Boafdelingerne 

Center for høretabs boafdelinger er opdelt i elevhjem, der er beliggende i 3 villaer i umiddelbar nærhed af skolen, Luna, Uranus og Mars

I hvert elevhjem er der plads til 6 – 8 børn og unge som i fritiden kan få opfyldt deres behov for samvær med ligestillede.

Dagligdagen er tilrettelagt således, at den enkelte indgår som en del af et fællesskab, hvori barnet/den unges følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling søges stimuleret optimalt.

Kommunikationen tager udgangspunkt i det enkelte barn/ung sprogkode, hvorfor der er tale om flere sprogkoder, det vil sige dansk, dansk med støtte tegn og tegnsprog.

Der kan være mange grunde til at skolens elever kommer på elevhjem. F.eks. kan der være langt til og fra skole, der kan være behov for at tilbringe en større del af fritiden sammen med ligestillede kammerater eller der kan i hjemmet være behov for aflastning.

 

Pædagogisk fundament for boafdelingerne

Det pædagogiske fundament er et udtryk for de værdier, vi ønsker at fremme hos eleverne via vores pædagogiske arbejde.

 

En tryg barndom og et rigt ungdomsmiljø

Vi har et trygt barndomsmiljø med forudsigelighed, tydelige voksne og kontinuitet. Vi har et rigt og varieret ungdomsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at leve et spændende, udfordrende og sundt ungdomsliv - inden for de givne rammer og regler. 

 

Individualitet og fællesskab

Vi respekterer eleverne som de individer, de er med deres forskellige historier, forudsætninger og behov. Samtidig styrker vi elevernes muligheder for at indgå i sociale fællesskaber i hverdagen.  

 

Sociale kompetencer

Vi vil fremme elevernes personlige udvikling i trygge rammer, så de kan forlade skolen som selvstændige, kompetente og myndige mennesker. Vi tager udgangspunkt i den anerkendende relation.

 

Medbestemmelse og medansvar

Vi vil give eleverne mulighed for at få medbestemmelse og medansvar for deres eget liv. Vi giver dem mulighed for at deltage i al kommunikation. Ved at vi tilpasser kommunikationen til den enkelte. Ved at vi lytter aktivt. Og ved at vi inddrager dem respektfuldt i beslutningsprocesser.

 

Trivsel og livsglæde

Vi vil fremme elevernes trivsel og livsglæde således, at eleverne er glade for at være på CFH.  

 

Spændende og attraktiv arbejdsplads

Boafdelingerne på CFH skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er stolte af at arbejde.

 

Ledelse: Afdelingsleder Anette Thiesen

mail:Anette.thiesen@rsyd.dk


Senest opdateret den 23-10-2014
Skriv til Socialområdet