Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Undervisning

Unge- og voksenafdelingens målgruppe er unge med høretab og unge af anden etnisk baggrund, der er kommet til Danmark, og har vanskeligheder med kommunikere i dansk og tegnsprog.

Målgruppen er også unge, som udover høretab har funktionsnedsættelser af kognitiv, psykisk og social karakter. Det kan for eksempel være syns- eller mobilitets handicap, psykiske problemer, spiseforstyrrelser, udviklingshæmning med mere.

Skolen har mulighed for at oprette særforanstaltninger ved komplekse problemstillinger, der kræver særlige hensyn i undervisningen.

Afdelingens specialer

3-årig ungdomsuddannelse, Særlig Tilrettelagt Undervisning, STU 
Undervisning efter Lov om Specialundervisning for Voksne.
FVU - Forberedende voksenundervisning
Folkeskolens afgangsprøve og 10-klasse
 

Specialundervisning

Skolen har speciallærere inden for undervisning af personer med høretab.
Skolen yder høre- og taletræning.
Skolen har viden om det at aflægge prøve på 10. klasseniveau med høretab.

Skolen har specialviden om:

  • Unge med funktionsnedsættelser udover høretab.
  • Unge med indlæringsvanskeligheder i kombination med høretab.
  • Unge med synsnedsættelse i kombination med høretab.
  • Etniske unge med høretab.

Faciliteter

Skolen har undervisningslokaler, bibliotek, fysiklokale og skolekøkken.
Skolen har grafisk værksted, træværksted og multiværksted.
Gymnastiksal med sportsareal samt svømmehal
Auditorium
Skolegård og grønne arealer med have og terrasser.

Undervisningen

Undervisningen foregår fra 8.10 til 14.30
Gennemsnitlig undervisningstid pr. uge er 30 lektioner.
Eleverne har mulighed for at påvirke de mål, som sættes for den enkelte, ved optagelsessamtalen og på statusmødet.

Udover undervisning tilbyder skolen uddannelsesvejledning, socialfaglig og psykologisk rådgivning.

Skolens bestyrelse

I skolens bestyrelse sidder to repræsentanter fra elevrådet, hvor forældrene også er repræsenterede i skolens bestyrelse.
Én elevrepræsentant er repræsenteret i bestyrelsen med stemmeret, og en deltager uden stemmeret.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældrene sker via kontaktpædagogen og kontaktlæreren, og de har mulighed for at følge eleven på skolens intranet.
Hvert år holder vi to forældredage med fællesmøder og konsultationer.
Forældre til elever over 18 år bliver kun kontaktet med elevens samtykke.

 


Senest opdateret den 23-03-2015
Skriv til Socialområdet