Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Lovgivning

CKV Odense yder rådgivning og vejledning udfra den danske lovgivning.

Til vores grundlag hører:

Lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

Serviceloven. Særligt § 112, om Hjælpemidler, § 113 om Forbrugsgoder, § 114 om Støtte til bil og § 116 om Boligindretning.  Tilgrænsende er §§ 41 og 100 om merudgifter til børn og voksne.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) som beskriver klagegange mv.

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område. Se §60-74 om almindelige klageregler.

Vejledning om at skrive en afgørelse om at skrive en præcis og forståelig afgørelse.

Persondataloven. Se § 8 om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed.

Lov om folkeskolen. Se §20 om specialpædagogisk bistand.

 Det er muligt at søge yderligere oplysninger på:

retsinfo.dk med information om alle love og andre regler

Socialministeriet, social.dk med lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og afgørelser indenfor det sociale område

Ankestyrelsen, ast.dk med ankeafgørelser


Senest opdateret den 04-01-2015
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring