Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Artikler og projekter

CKV's medarbejdere producerer løbende materiale, der kan bruges i informations- og uddannelsesøjemed. Kontakt os, hvis du har specielle ønsker.

 

Effektmåling ved anvendelse af IPPA-metoden

Effektmålingsmetoden IPPA er afprøvet i forhold til rådgivning og afprøvning af IKT-hjælpemidler til mennesker med skriftsproglige vanskeligheder, bl.a. mennesker med diagnosen ordblindhed. Metoden IPPA lægger vægt på borgernes selvvurderede besvær med at udføre aktiviteter. Læs hele rapporten her

 

Kommunikation

Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og skrivevanskeligheder.
Ergoterapeut i IKT-teamet, Jesper Fage-Pedersen, har i juni 2015 afsluttet sin masteruddannelse i rehabilitering ved Odense Universitet.
Projektet kan læses her: Succesfuld implementering af hjælpemidler i hverdagslivet for borgere med læse- og stavevanskeligheder (PDF) 

Masterprojekt i Information Kommunikations Teknologi og læring (IKT og læring) fra Ålborg Universitet 2010. - At udvikle et program eller en hjemmeside, et virtuel computermedieret personligt lærings miljø (PLM) til mennesker, som deltager i en rehabiliteringsproces. Af Ragnhild Engen. Læs masterprojektet her som PDF

Masterprojekt:"Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral sclerose, og der anvendes alternativ og støttende kommunikation."
Af Hanne Bech, Masteruddannelse i Rehabilitering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, august 2007. Læs masterprojektet her som pdf.

 

Børneområdet

Masterprojekt: "Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet barn - Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske perspektiver på amtslig rådgivning."; A. Hansen, Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling ved Aarhus Universitet, maj 2004. Læs hele projektet som pdf

 

Legeteket

Artikel: "Autisme og leg i førskolealderen" - Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003. Hent som pdf

Artikel: "Børns udvikling indenfor leg 0-7 år" - Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004. Hent som pdf

Artikel: "Halvsidig lammelse" - Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2003. Hent som pdf

Pjece: "Leg med dit barn 0-12 måneder" - Pipper Holler, Legeteket, Fyns Amt, 2004. Hent som pdf


Senest opdateret den 11-07-2019
Skriv til Socialområdet