Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Center for Kommunikation og VelfærdsteknologipilAfdelingerpilCenter for Kommunikation og Velfærdsteknologi, OdensepilNyhederpilCKV Tale - Holdundervisning for borgere med stemmevanskeligheder er en succes

CKV Tale - Holdundervisning for borgere med stemmevanskeligheder er en succes

Taleafdelingen har succes med holdundervisning. Det gælder for både børn og voksne, der stammer, for voksne med parkinsonisme og for voksne med erhvervet hjerneskade med sprog- og talevanskeligheder. Nu har Taleafdelingen afprøvet holdundervisning for borgere med stemmevanskeligheder. Der er tale om grupper af borgere, der matcher på flere parametre, bl.a. type af stemmevanskelighed og livsfase.

Alle deltagere vurderes før, under og efter undervisningen både objektivt og subjektivt med standardiserede værktøjer til formålet.

Taleafdelingen sætter borgeren først, og deltagerne fortæller, at de lærer meget ved at deltage gruppevis. Der er bl.a. mulighed for at tilegne sig det lærte ved hjælp af inspiration fra andre deltagere. Taleafdelingen øger kvaliteten i tilbuddet og dokumenterer resultaterne, så borgerne får tydelig feedback og øget forståelse for både at håndtere deres stemmevanskelighed og forebygge, at den kommer igen.

Ved evalueringen kom deltagerne bl.a. med følgende kommentarer til undervisningsforløbet:

- 'Det er rart at møde andre, som også har problemer, og se hvordan nogle af problematikkerne både er ens og forskellige.'

- 'Det har været sjovt. Godt med en lille gruppe, hvor vi stort set har de samme udfordringer.'

-'Jeg havde ingen forventninger, men blev positivt overrasket - er stoppet med at rømme mig, og er blevet meget mere opmærksom på min vejrtrækning.

- 'Det har været rigtig godt for mig at få fokus på min vejrtrækning og min måde at bruge stemmen på.'

- 'Meget engageret underviser med god dagsorden, artikler, øvelser etc.'

- 'Det at blive præsenteret for mange forskellige øvelser, giver mulighed for at bruge de mest relevante for en selv'.

 


Siden er sidst opdateret 12-9-2018
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi