Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Center for Kommunikation og VelfærdsteknologipilAfdelingerpilCenter for Kommunikation og Velfærdsteknologi, OdensepilNyhederpilCKV Tale - Borgere med erhvervet hjerneskade og sproglige vanskeligheder modtager kvalitetsydelser, der er helt i front

CKV Tale - Borgere med erhvervet hjerneskade og sproglige vanskeligheder modtager kvalitetsydelser, der er helt i front

Region Syddanmark sætter med den Syddanske Forbedringsmodel borgeren først. Det betyder, at borgere med sproglige vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade fortsat visiteres hurtigere til en målrettet og højt kvalificeret ydelse for de fynske kommuner. Borgerens visitation starter med en kontakt i løbet af de første 2 uger efter udskrivelse. Der kan være tale om få dage, og nogle borgere visiteres direkte til undervisning umiddelbart efter udskrivelse.

En forbedringsseance i efteråret 2017 medførte både en effektivisering og et kvalitetsløft af borgerens visitation til målrettede og høje kvalificerede tilbud. En status henover sommeren 2018 viste, at den gennemsnitlige visitationstid fortsat er nedsat væsentligt. Et team på i alt 10 audiologopæder/talepædagoger med særlige kompetencer i forbindelse med rehabilitering af erhvervede, sproglige vanskeligheder, sørger for ydelser, der gør en forskel for borgeren.

Audiologopæderne/talepædagogerne implementerer nu samtalestøtte på Kolding Sygehus, så sygehusets øvrige fagpersonale bliver bedre til at kommunikere med en afasiramt borger. Audiologopæderne/talepædagogerne formidler viden, erfaringer og forbedringer fra projekter og undervisningsforløb. De har tidligere implementeret samtalestøtte på Neurorehabiliteringen på Svendborg Sygehus. Det betyder, at personalet løbende opdateres så kommunikationen og inddragelsen af afasiramte borgere forløber optimalt igennem rehabiliteringsopholdet. Med disse tiltag vil flere neurologiske afdelinger i Region Syddanmark kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra november 2017.

CKV udbreder også kendskabet til samtalestøtte i kommunerne. Der tilbydes kurser både til fagpersonale på tværs af kommunerne og til konkrete kommunale institutioner.

I begyndelsen af september 2018 deltog 2 audiologopæder i den internationale rehabiliteringskonference i Portugal, der målretter sig praksis. Her konstaterede de, som ved afasikonferencen i december 2016 i London, at teamet er helt i front mht. praksis. Et årelangt og tæt samarbejde også med Syddansk Universitet sikrer, at fagligheden forbedres og udvikles til gavn for borgeren.

    


Siden er sidst opdateret 14-9-2018
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi