Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Situationsbestemt motivation

Gennem de senere år har der været et stigende fokus på betydningen af høj kvalitet i dagtilbud i Danmark og betydningen heraf for børns tidlige læring og chancelighed. Nyere forskning om kvalitet peger på, at glæde, mestring, gode sociale relationer, struktur og planlægning er afgørende faktorer, når det gælder sammenhængen mellem børns motivation i forhold til leg og læring, samt når det gælder om at skabe gode inkluderende børnemiljøer. 

Formålet med specialet er at undersøge, hvordan man kan observere og forstå situationsbestemt motivation knyttet til deltagelse hos børn med alvorlig synsnedsættelse. Undersøgelsen retter fokus på interaktioners betydning, og de forhold der giver børnene mulighed for at være deltagende i de fællesskaber, dagtilbuddene tilbyder. Specialet sigter mod at undersøge børnenes oplevelser, deres erfaringsprocesser og det sociale livs karakteristika forbundet med motivation. Her er således tale om et kvalitativt mikrostudie i børneperspektiv, hvor motivationsteori fra den humanistiske og social-kognitivistiske tradition inddrages.

Af den samlede undersøgelse fremkommer følgende hovedpointer:

  • Graden af motivation varierer ikke kun fra aktivitet til aktivitet men også i løbet af den samme aktivitet.
  • Især interaktionsformen mellem barn og pædagog synes både at have betydning for barnets måde at være motiveret og deltagende på i de organiserede læringsfællesskaber, men også for måden hvorpå barnet indgår i børn-børn relationer.
  • Ydre kontrol og incitamenter kan have en positiv virkning i forhold til understøttelsen af barnets indre motivation og oplevelse af kompetence.
  • Der kan opstå pædagogiske dilemmaer i forhold til understøttelsen af barnets oplevelse af autonomi og barnets oplevelse af tilhørsforhold i børnefællesskaberne.
  • En situation kan forstås og anskues forskelligt set ud fra et børneperspektiv eller et voksenperspektiv.

Du kan læse hele specialet i vores rapportsamling, under Synsrådgivningen, ved at trykke her

 


Siden er sidst opdateret 25-2-2019
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi