Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Center for Kommunikation og VelfærdsteknologipilAfdelingerpilCenter for Kommunikation og Velfærdsteknologi, OdensepilNyhederpilCKV Høre - Ændring af sundhedsloven vedr. høreapparater vedtaget i folketinget

CKV Høre - Ændring af sundhedsloven vedr. høreapparater vedtaget i folketinget

Loven (L194 – lov om styrket indsats på høreområdet)  indebærer blandt andet, at der indføres nye nationale kvalitetskrav for høreapparatbehandling i offentligt og privat regi, og at der udarbejdes en national informationspjece, som øre-, næse- og halslægerne skal udlevere til patienter, når de informerer om resultatet af en høreprøve og om de relevante behandlingsmuligheder.


”Mange danskere kæmper med nedsat hørelse, og det kan have store konsekvenser for hverdagen og livsglæden. Der er behov for, at vi styrker området for de mennesker, der er ramt, så vi sikrer en behandling af høj kvalitet, uanset om man bliver behandlet i privat eller offentligt regi,” siger Ellen Trane Nørby.


Der indføres også krav om brug af en faglig vejledning i forbindelse med visitationen til høreapparatbehandling, ligesom godkendte, private audiologiske klinikker forpligtes til at sikre, at patienterne bedre og tydeligere informeres om, hvorvidt klinikken tilbyder et høreapparat inden for den økonomiske ramme af det offentlige tilskud.


For at sikre, at behandlingen rent faktisk har en effekt i forhold til de problemer, patienten har i hverdagen, skal både offentlige og private leverandører af høreapparatbehandling fremover indsamle og indberette data om blandt andet kvalitet, effekt af behandlingen og ventetid til behandling. Og endelig er det vedtaget, at det indføres strammere regler, der skal sikre habiliteten hos læger med tilknytning til detailsalg af medicinsk udstyr.

 

Loven træder i kraft den 1. juli 2019 med undtagelse af de dele, der knytter sig til at sikre et mere ensartet tilsyn af private leverandører.

Til orientering deltager en medarbejder fra CKV Høre i arbejdet med at definere de nye nationale kvalitetskrav, og håber dermed at sikre, at kommunikationscentrenes rolle i den danske høreforsorg bliver mere klare i fremtiden.

Læs evt. udspillet her: https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Hoereomraadet-i-fremtiden-okt-2018.aspx


Siden er sidst opdateret 21-5-2019
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi