Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


CKV Syn - Vi har fået midler til samtalecafeen

På Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har vi i 2018 – 2019 kørt et pilotprojekt med en samtalecafe for blinde og svagtseende. Caféen gav et emotionelt frirum, hvor borgerne kunne tale frit med ligestillede om, hvordan det føles at leve med en synsnedsættelse, hvilke sorger og bekymringer det medfører, og hvordan de håndterer at leve i en verden, der hovedsageligt er visuelt funderet.

Vi måtte ved projektets udgang konstatere, at selvom caféen var velbesøgt, og deltagerne fik stort udbytte ud af samtalerne, så var det hovedsageligt borgere fra nærområdet, der deltog. Vi har derfor ansøgt Fonden Ensomme Gamles Værn om midler, så vi får økonomisk råderum til ikke blot at fortsætte caféen men også til at støtte borgere, der bor udenfor nærområdet i forhold til transport til samtalecaféen.

En stor tak til Fonden Ensomme Gamles Værn for deres velvilje og den flotte donation. 


Siden er sidst opdateret 21-6-2019
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi