Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Center for Kommunikation og VelfærdsteknologipilAfdelingerpilCenter for Kommunikation og Velfærdsteknologi, OdensepilNyhederpilCKV IKT - afdelingen for kommunikationshjælpemidler til børn har bidraget til Socialstyrelsens nye forløbsbeskrivelse

CKV IKT - afdelingen for kommunikationshjælpemidler til børn har bidraget til Socialstyrelsens nye forløbsbeskrivelse

Cerebral Parese (CP) er i Danmark den hyppigst forekomne diagnose hos børn, der har en medfødt hjerneskade. Tidligere blev mennesker med Cerebral parese kaldt spastikere.

Vigtigheden af at man ikke nedprioriterer udviklingen af børnenes kommunikative færdigheder, ses tydelig i denne beskrivelse, hvor det bl.a. understreges, at kommunikative færdigheder er helt afgørende for børnenes sociale omgang med andre.

Socialstyrelsen skriver på deres hjemmeside:
Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese udgør en heterogen målgruppe med meget forskellige fysiske, kognitive og kommunikative funktionsniveauer. Fælles for dem er, at de ofte har behov for indsatser forankret i forskellige lovgivninger, hvilket medfører, at indsatsen til denne målgruppe kan være kompleks.
Da målgruppen samtidig er relativt lille, kan der være et begrænset grundlag i den enkelte kommune for at opbygge og vedligeholde viden om de højt specialiserede indsatser, der er behov for.

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge og organisere en sammenhængende og koordineret indsat til børn og unge i målgruppen.

Du kan finde læse den samlede forløbsbeskrivelse her.


Senest opdateret den 08-10-2019
Skriv til Socialområdet