Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


CKV Tale - Autist med kombinationsproblematikker får bedre sprogfunktion

På CKV kan der tilkøbes ydelser for kommuner, der ikke har abonnement. En kommune på Fyn har gjort brug af netop denne mulighed. De har tilkøbt specialiseret undervisning til en ung mand med verbal dyspraksi, som også er diagnosticeret med autisme. Verbal dyspraksi er et livslangt talehandikap, der ofte kræver et kontinuerlig, intensivt og specialiseret undervisningsforløb. Borgeren har efter endt folkeskole, hvor han har modtaget taleundervisning, påbegyndt en ungdomsuddannelse, hvor han fortsat har behov for taleundervisning.
I udarbejdningen af undervisningen tages højde for borgerens dyspraksi såvel som autisme, der stiller krav om fast struktur og forudsigelighed. Der undervises 2 gange om ugen, og borgeren laver hjemmeopgaver 1-2 gange, hvilket lever op til Socialstyrelsens anbefalinger om hyppighed af intervention.
Undervisningens fokus er på udvalgte lydkombinationer samt vigtige hverdagsord med udgangspunkt i Core Vocabulary Therapy, som er en anbefalet metode til at arbejde med verbal dyspraksi. Undervisningsforløbet har skabet en stor forandring i borgerens udtale og har øget taleforståelighed i hans daglige miljø. Han har desuden også opnået viden og indblik i sit talehandikap.

 

 


Senest opdateret den 16-04-2020
Skriv til Socialområdet