Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Center for Kommunikation og VelfærdsteknologipilAfdelingerpilCenter for Kommunikation og Velfærdsteknologi, OdensepilNyhederpilNationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Formålet med Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet, høj kvalitet for behandling af personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Derudover er formålet at medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og videndeling på tværs af sektorer og faggrupper.

Rapporten er relevant, selvom flertallet af personer med hjernerystelse kommer sig spontant, da et mindre dansk studie indikerer, at 40% af patienterne forsat oplever symptomer 1 måned efter traumet. Symptomerne omfatter hovedpine, svimmelhed, lyd- og lysfølsomhed, irritabilitet, koncentrationsbesvær, hukommelsesvanskeligheder og langsommere tænkning.

I klinisk praksis anvendes en række behandlingsstrategier af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, men der findes ikke nogen standardiseret og evidensbaseret behandling. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af rapporten.

NKR viser, at det er god praksis at tilbyde optometrisk samsynstræning. Samsynstræning inkluderer træning af øjenbevægelser og evnen til at stille skarpt for at reducere den synsmæssige funktionsnedsættelse. Samsynstræning bør udføres af fagprofessionelle med relevant faglig baggrund, som har viden inden for de pågældende metoder anvendt på denne patientgruppe.

NKR giver en svag anbefaling for at tilbyde en tværfaglig koordineret, rehabiliterende indsats. En tværfaglig indsats udføres af mindst to faggrupper, som samarbejder om personens rehabilitering. En indsats kan være optometrisk samsynstræning, vejledning i forhold til hverdagsaktiviteter og fysisk træning.

 

Læs mere på: https://dcfh.dk/retningslinjer-for-behandling-af-hjernerystelse/national-klinisk-retningslinje/


Senest opdateret den 15-09-2021
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring