Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Tilbud til børn af forældre med afasi

Allerede under genoptræningsforløbet på neuro-rehabiliteringsafsnittet kan vores tilbud træde i kraft. Her inddrages barnet, hvor der undervises i ”hvad er en hjerneskade”, at hjælpe barnet til at kommunikere bedre med den afasiramte forældre, men også i at sætte ord på spørgsmål, tanker og følelser. Såfremt barnet bor i en abonnementskommune, kan der efter udskrivelsen foregå opfølgning, enten i barnets daginstitution, i skolen eller i hjemmet. I nogle tilfælde varer kontakten med barnet ved, efter at undervisningen med den afasiramte forældre er afsluttet.
Vores erfaring er, at børn til afasiramte forældre har et stort behov for vores tilbud, hvor indsatsen målrettes individuelt til barnets alder og udviklingsniveau.

 

Hvis du gerne vil læse mere om emnet, kan du kigge efter nedenstående publikationer:

  • ”Når far eller mor bliver hjerneskadet – en børnepjece”, Hjernesagen
  • ”Har din mor eller far fået en hjerneskade? få hjælp og støtte fra Hjernespiren - en børne- og ungdomsgruppe under Hjernesagen”
  • ”Info til forældre med et pårørende barn, alderssvarende støtte 0-2 år, 3-5 år, 6-12 år,13-18 år” http://nårmorellerfarbliversyg.dk/
  • ”Jamen, det er jo…øh, siger far”, Sidse Borre, Special-pædagogisk forlag.
     

 


Senest opdateret den 12-10-2021
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring