Gå til indhold

Frise CKVTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


To af CKVs dygtige medarbejdere går på pension

Birgitte Bøstrup, som oprindeligt er uddannet speciallærer, har været tilknyttet CKV Taleafdelingen siden 1986. Hun har arbejdet med alle former for stemme/talevanskeligheder, og er især kendt for sin store viden om laryngektomerede (strubeløse) borgere.
Hvert år får ca. 250 danskere strubekræft, og for nogle få, må hele strubehovedet desværre fjernes ved operation. Et sådan indgreb har en massiv indvirkning på hverdagen, da vore stemmer er det mest markante redskab, vi har, når vi skal udtrykker vore tanker og følelser. Den naturlige stemme hører uløseligt sammen med vores identitet, og tabet af denne kan medføre stor sårbarhed og kommunikativ isolation.
Birgitte har gennem sine mange års ansættelse udviklet metoder og undervisningsformer inden for området, for at sikre borgerne en så god og uhindret kommunikation, som overhovedet muligt. Hendes respektfulde tilgang til den enkelte borgers livssituation samt hendes store kompetence, har gjort hende til en af de førende autoriteter inden for området, hvilket bl.a. hendes studerende ved SDU har nydt godt af.

 

Kirsten Bjerg har arbejdet ved CKV Synsrådgivningen siden 2002. Kirsten blev i 1981 uddannet ergoterapeut, og valgte siden at videreuddanne sig inden for både døvblinde og syns-hjerneskade området.
Det er alment kendt, at de kombinerede syns- og høreproblemer hos især ældre meget ofte overses, da problemerne udvikler sig langsomt. Ofte vil pårørende, og måske endda borgeren selv, opfatte symptomerne som almen alderssvækkelse. Det kræver derfor en ekspert inden for området, ikke blot at opfange og beskrive symptomerne, men at forstå hvilken indflydelse de har på borgerens hverdag, selvstændighed og (ikke mindst) deres oplevelse af livskvalitet. Kirstens mangfoldige kvalifikationer inden for området har betydet, at borgerne på Fyn har haft adgang til rettidig, kompetent og omsorgsfuld udredning og undervisning hos Kirsten, både på CKV, i projektsammenhænge og i deres egne hjem. Kirsten har ligeledes stået klar til at yde støtte og rådgivning til kollegaer, så disse var klædt bedre på til, at møde udfordringerne ved at udrede og undervise borgere med funktionsnedsættelser på både hørelsen og synet.

Begge vil blive savnet, både af kollegaer og borgere. Vi ønsker Birgitte og Kirsten et rigtig godt otium.  
 


Senest opdateret den 12-10-2021
Skriv til Socialområdet

Tilgængelighedserklæring