Skip til primært indhold

Elevhjemmet

Botilbud beliggende i Fredericia, for børn og unge i alderen 6-25 år, som har nedsat hørefunktion samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område.

Lovgrundlag og normering 

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 66 stk. 1 nr. 7 og § 107.

Elevhjemmet er normeret til 8 borgere.

Målgruppe

Elevhjemmet er et botilbud til børn og unge i alderen 6-25 år, der har nedsat hørefunktion samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige eller sociale område.

Der kan være mange grunde til, at skolens elever kommer på elevhjem. F.eks. kan der være langt til og fra skole, der kan være behov for at tilbringe en større del af fritiden sammen med ligestillede kammerater, eller der kan i hjemmet være behov for aflastning. 

Bolig

Elevhjemmet ligger i nærheden af Fredericia Skolen, hvor alle børn og unge er indskrevet.

Værelserne er lyse og er på ca. 12 m2. Værelserne er indrettet med personlige ting efter barnets eller den unges ønsker. Der er fælles opholdsstue, åbent køkken med spiseplads samt bryggers og vaskefaciliteter.

Personale 

I hverdagene arbejdes der i aftenvagt da borgere er i skole i dagtimerne. Der er en rådighedsvagt alle ugens dage. I weekender og skoleferier er der 1 medarbejder i døgnvagt, da de fleste borgere er hjemme hos deres familier.

Faggrupper 

På Elevhjemmet arbejder der følgende faggrupper:

Alle medarbejdere har en pædagogisk uddannelse eller en anden socialfaglig uddannelse f.eks. socialrådgiver.

Pædagogisk tilgang 

Dagligdagen er tilrettelagt således, at den enkelte indgår som en del af et fællesskab, hvori barnets eller den unges følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling søges stimuleret optimalt.

Vi har et trygt barndomsmiljø med forudsigelighed, tydelige voksne og kontinuitet. Vi har et rigt og varieret ungdomsmiljø, hvor de unge får mulighed for at leve et spændende, udfordrende og sundt ungdomsliv inden for de givne rammer og regler.

Vi respekterer børn og unge, som de individer de er med deres forskellige historier, forudsætninger og behov. Vi styrker, gennem inddragelse, deres muligheder for at indgå i sociale fællesskaber samt understøtter deres forudsætninger for at indgå i forskellige sociale sammenhænge.

Kommunikation

Kommunikationen tager udgangspunkt i det enkelte barn eller unges sprogkode, hvorfor at der er tale om flere sprogkoder, det vil sige dansk, dansk med støttetegn og tegnsprog.

Vi giver børn og unge mulighed for at deltage i al kommunikation og tilpasser kommunikationen til den enkeltes behov. Vi anvender aktiv lytning og inddrager dem respektfuldt i beslutningsprocesser. Hermed får de mulighed for medbestemmelse og indflydelse på eget liv.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Afdelingen

Afdelingen yder hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder.

Elevhjemmet:

  • yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.
  • skaber et aktivt fritidsliv, hvor borgerne selv vælger hvilke aktiviteter de ønsker.
  • benytter ofte skolens svømmehal, idrætshal og de omkringliggende grønne områder.
  • støtter borgerne i, hvis de ønsker at være en del af Fredericia kommunens foreningsliv eks. håndbold, fodbold, basketball m.m..

Derudover er der 2 gange månedlige aktiviteter, efter borgernes ønske. Det kan blandt andet være gokart, lasergame, klatrepark, trampolinpark osv. 

Maden

Borgerne er medbestemmende omkring hvad der serveres til alle måltider. Dette aftales på månedlige husmøder. Borgerne motiveres til at være med til indkøb og madlavning.

Borgerne har madpakke med i skole og efter skole serveres eftermiddags kaffe/te med brød, frugt og grønt.

Til aften serveres et varmt måltid med tilhørende grønt.

Der serveres aftensnack bestående af frugt, grønt, nødder etc. inden sengetid.

Samarbejdet med pårørende 

Forældre er de vigtigste personer for barnet og den unge, og forældre samt resten af familien er meget velkomne i huset. Forældre har også mulighed for at deltage i møder og lægebesøg. Afdelingen inddrager forældrene i barnets/den unges hverdag og anvender forældres erfaringer og viden.

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her 

Bettina Bauder

Vicecenterchef

Staben


29 60 37 07

Elevhjemmet

Neptunvej 30, 7000 Fredericia


99 44 19 55
APPFWU02V