Skip til primært indhold

Kender du HøreRehab.dk?

Hjemmesiden Hørerehab.dk har til formål at formidle let tilgængelig information og viden til borgere med hørenedsættelse, pårørende eller fagpersoner, der arbejder med mennesker med hørenedsættelse.

HøreRehab.dk er udviklet af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Hørerådgivningen - Unge og Voksne. Hjemmesiden blev oprindeligt lanceret i 2018, og er nu klar i en ny, forbedret og mere brugervenlig version.

På HøreRehab.dk finder man information og korte instruktionsvideoer om høreapparater med særligt fokus på betjening og vedligehold. Derudover findes animerede videoer om mulige, relevante høretekniske hjælpemidler, hvis høreapparatbehandling ikke hjælper tilstrækkeligt i dagligdagen. På HøreRehab.dk findes desuden gode råd til at opnå den bedst mulige kommunikation og derved lette forskellige lyttesituationer.

I dagligdagen kan der være behov for at finde hurtige svar på forskellige problematikker i forhold til høreapparater. På hjemmesiden kan man finde svar på typiske spørgsmål, der kan opstå hos brugere af høreapparater, pårørende eller fagpersoner, der arbejder med mennesker med nedsat hørelse.

Gå til hjemmesiden ved at klikke på denne linje.

Billede af forsiden på HøreRehab
APPFWU01V