Skip til primært indhold

Materiale til arbejdsgivere ang. senfølger efter hjernerystelse

CKV deltager i udarbejdelse af materiale til arbejdsgivere, der har ansatte med senfølger efter hjernerystelse.

Sammen med Dansk Center for Hjernerystelse og enkelte af landets øvrige kommunikationscentre deltager hjernerystelsesteamet på CKV i projekt ARCOMS. Projektets formål er at lave informationsmateriale til arbejdsgivere, som har ansatte, der skal vende tilbage til arbejdspladsen efter en hjernerystelse. CKV har interviewet borgere med hjernerystelse, og status på projektet er, at 97 personer med hjernerystelse har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, heraf 91 lønmodtagere og 6 selvstændige. Derudover har 66 arbejdsgivere deltaget. Center for hjernerystelse har gennemgået interviewsne, og et gennemgående tema er, at den tværfaglige indsats, som CKV også tilbyder, bliver rost til skyerne.

Nu påbegyndes ny fase af projektet, hvor der skal produceres en informationsbrochure til arbejdsgiverne.  CKV deltager i denne fase med viden om, hvad arbejdsgivere vil have gavn af at vide, når de skal hjælpe deres medarbejder med hjernerystelse tilbage i arbejde.

Billede af hjerne med tandhjul og et lysende gult punkt
APPFWU01V