Skip til primært indhold

Hjælp til borgere med høretab i erhverv

Borgere med høretab i erhverv kan få hjælp på CKV Høre

Mette arbejder som social- og sundhedsassistent, og så har hun et svært høretab og tinnitus. Hun har svært ved at høre til møder med kollegaer, og hun har problemer med at høre borgerne. Dette gør, at Mette bruger mange ressourcer på at skulle lytte i løbet af arbejdsdagen, hvilket medfører, at hun udtrættes hurtigt og at tinnitussen stiger. Hun er som følge heraf kortluntet over for familien, og hun er begyndt at få stress-symptomer.

Med hjælp fra hørekonsulenten på CKV og Jobcentret fik Mette tildelt mikrofonsystem til brug ved møder og til samtaler med borgerne. Derudover kan systemet kobles sammen med Mettes arbejdstelefon, så hun får lyden fra telefonen sendt direkte til hendes høreapparater. Hørekonsulenten deltog i møde på arbejdspladsen, hvor leder og kollegaer blev informeret om høretabet, og fik rådgivning og vejledning til, hvordan man som kollega bedst kan hjælpe. I dag er Mette stadig ansat på ordinære vilkår, og de begyndende stress-symptomer er forsvundet.

Hvis du har høretab, og er i erhverv, eller måske har du en kollega med høretab, så tøv endelig ikke med at kontakte hørekonsulenterne på CKV. Vi samarbejder med jobcentret i forhold til at finde den rigtige løsning af høretekniske hjælpemidler eller andre tiltag. Derudover vil hørekonsulenten kunne give råd og vejledning i forhold til høretabet og tinnitussen således, at høretab og/eller tinnitus ikke skal være en barriere for et aktivt arbejdsliv.

Kvinde skændes med sin mand, mens to børn holder sig for ørerne
APPFWU02V