Skip til primært indhold

Mål støjen omkring dig med en app til telefonen

Mange mennesker, især de med nedsat hørelse, oplever støjgener fra fx trafik og på arbejdspladsen.

For mange kan det være meget udtrættende at skulle tale med andre, hvis der er meget støj.
Det kan medføre både hovedpine, spændinger og øm hals, når man skal anstrenge sig for at kommunikere med omgivelserne.

Hvis man ofte generes af støj i omgivelserne, kan det påvirke den sociale adfærd, ved at man trækker sig fra samvær med andre, og ofte bliver irriteret over lydniveauet i samtaler, på tv’et, fra musik mv. Også på arbejdspladsen påvirkes de lydfølsomme af støjgener, hvilket nedsætter deres koncentration og deres præstationer, samtidig med at det øger risikoen for gnidninger med kollegaerne.

Hvis man har brug for at vide, hvor høje lydene i nærmiljøet er, kan man hente en app til sin mobiltelefon, der kan give en indikation på dette. Denne type Apps måler via mikrofonen i telefonen, så husk at rette mikrofonen hen imod de lyde, der generer. Hvis målingen foregår på arbejdspladsen, så læg telefonen på bordet.

Husk, hvis der skal laves helt nøjagtige målinger af lydene, skal der mere professionelle lydmålingsapparater til.

Der findes flere af denne type apps både til iPhone og Android telefoner. Søg evt. på Noise Exposure fra det svenske Arbetsmiljöverket. De fleste apps er gratis.

Besøg evt. også Bolius’ hjemmeside www.bolius.dk/stoejiboligen, og se, hvad de målte lydtryk svarer til i forhold til dagligdags lyde.

Hvis du har brug for at vide mere om det at være lydfølsom, om støjgener i hverdagen eller om nedsat hørelse, så kontakt CKV Høre på tlf.: 99443400. 

Unge kvinde har stukket en finger i hvert øre, hun skærer en forpint grimasse
APPFWU01V