Skip til primært indhold

Kursus om verbal apraksi til audiologopæder

Som audiologopæd hører man ofte: ”Jeg har ordene, jeg gerne vil sige, men de vil bare ikke komme rigtigt ud”, ”Jeg udtaler ordene forkert nu” og ”jeg taler meget mindre flydende, end før…” Smertelige udsagn fra borgere, hvis livskvalitet er stærkt påvirket og forringet.

Verbal apraksi er neurologisk, talemotorisk vanskelighed, som oftest opstår i form af en blodprop i hjernen, og som giver patienten vanskeligheder i planlægningen og programmeringen af sensorimotoriske kommandoer, som er nødvendige for bevægelser til fonetisk og prosodisk, normal tale.

Målet med dette kursus er, at deltagerne efter kurset skal føle sig godt klædt på ift. at kunne lave udredninger og målrettet undervisning til borgere med verbal apraksi, så de kan bidrage bedst muligt til disse borgeres talemotoriske udvikling.

Kurset er praksisnært og indeholder:

  • En teoretisk del med baggrundsviden om verbal apraksi som danner forståelse for, hvordan vi kan udrede og differentiere mellem afasi og dysartri.
  • En praktisk del omkring konkrete undervisningsmetoder til verbal apraksi, så undervisningen målrettes og bliver så effektiv som mulig.

Kurset understøttes af lyd- og videoeksempler, hands-on øvelser og drøftelser i gruppen. Der tilbydes et opfølgende 1 times onlinemøde ca. 2 måneder efter kurset, hvor der vil være mulighed for sparring og drøftelse af de erfaringer, man har gjort sig efter kurset.

Undervisere på kurset er Audiologopæderne Emilie Gammelgaard og Mette Wiese Nygaard.

Tid og sted:
Mandag d. 30. januar 2023 kl. 9.30 - 15.30 på CKV, Heden 11, 5000 Odense C.

Har du spørgsmål omkring kurset, kan du kontakte Mette Wiese Nygaard på telefon 2461 4885

Klik på denne linje for at læse meget mere om kurset og/eller tilmelde dig.

APPFWU02V