Skip til primært indhold

Dysleksi – eller i daglig tale ordblindhed

Vi lever i et skriftsprogligt samfund, hvor evnen til at læse, skrive og forstå er fundamental for at kunne begå sig. Personer med ordblindhed er derfor udfordrede, når de konstant skal forholde sig til tekst i forbindelse med sociale medier, uddannelse, arbejdsmails osv. På CKV hjælper vi personer med ordblindhed.

Hvad er ordblindhed?

Dysleksi, der i daglig tale kaldes ordblindhed, er en medfødt indlæringsvanskelighed, der medfører en nedsat evne til at koble lyd og bogstaver. Det betyder, at personer med ordblindhed har sværere ved at lære at læse og stave end personer uden ordblindhed. Ordblindhed er en livslang funktionsnedsættelse, men ved hjælp af strategier og læse- og skriveteknologi kan personer med ordblindhed tilegne sig læse- og skrivekompetencer, så de kan begå sig i samfundet.

Ordblindhed findes i forskellige sværhedsgrader. Dertil er det forskelligt fra person til person, hvordan deres ordblindhed påvirker dem i hverdagen i forbindelse med skole, uddannelse, arbejde og fritid. Derfor er det vigtig at få udredt omfanget af vanskelighederne, så personen med ordblindhed kan få en individuel tilrettelagt hjælp og støtte.

Ordblindhed og vejen i systemet

Ordblindhed er et svært og, for nogle, et tabubelagt område. Flere voksne finder ud af, at de udfordringer, de kæmper med i hverdagen, skyldes ordblindhed.

Personer med ordblindhed får i dag støtte via socialpædagogisk støtte (SPS), når de er under uddannelse. Men hvad når de er færdige med uddannelse, og stadig skal begå sig i et skriftsprogligt samfund? Mange personer med ordblindhed ender med selv at skulle opsøge hjælp i kommunen, og hvis ikke kommunen er oplyst om, hvilke muligheder der findes for at yde støtte til personer med ordblindhed, kan vejen til at få hjælp hurtigt blive lang og uoverskuelig.

CKVs tilbud til personer med ordblindhed

På CKV henvises personer med ordblindhed typisk efter et endt undervisningsforløb med fokus på ordblindhed. De henvises ofte til CKV, når systemet ikke længere kan yde støtte efter endt uddannelse, eller når personen med ordblindhed skal søge arbejde og have hjælp til at kunne klare de læse- og skriveopgaver, der hører til at arbejde.

På CKV arbejder de højt specialiserede IKT-konsulenter ud fra Servicelovens §112, der foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

CKV er kommunernes forlængede arm

Da mange personer med ordblindhed er afhængig af læse- og skriveteknologi, er det CKVs fornemmeste opgave at tilbyde rådgivning og vejledning i den forbindelse. Som kommunens forlængede arm er CKVs IKT-konsulenter gatekeepere, der sikrer, at personen med ordblindhed tilbydes den bedst mulige løsning, som kan kompensere for de skriftsproglige behov i hverdagen eller på jobbet. Hvis CKVs IKT-konsulenter i udredningen finder frem til, at der er behov for hjælpemidler, igangsættes et afprøvningsforløb af forskellige hjælpemidler. Hvis personen med ordblindhed efter afprøvningsforløbet oplever, at hjælpemidler i hverdagen kompenserer for de skriftsproglige udfordringer, ansøger CKV (i samarbejde med den ordblinde) hjemkommunen om bevilling af hjælpemidlet. CKV hjælper dernæst med implementeringen, dvs. installation, indstilling af programmer, instruktion mv.

Kontakt CKV

Er du i tvivl, om du har ordblindhed, eller kender du en person med ordblindhed, som ikke modtager hjælp til sine udfordringer, kan du kontakte CKV inden for vores åbningstid og få rådgivning og vejledning til, hvad du skal gøre.

Du kan læse mere her om, hvad ordblindhed er, og hvordan det påvirker hverdagen.

Ordblindhed - Ordblindeforeningen
Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder

Læs artiklen fra DR, der forsøger at illustrere, hvad det vil sige, at være ordblind:
Ordene hopper og danser: Forstå hvad der sker i hjernen, når man er ordblind 

 

Ung kvinder tager sig til panden
APPFWU01V