Skip til primært indhold

KomTil, Træn Træneren - kursus i januar 2024 på CKV

KomTil står for Kommunikativ Tilgængelighed, og er et kursus målrettet alle faggrupper, der arbejder med borgere med kommunikationsvanskeligheder.

CKV indleder 2024 med et kursus, som hjælper mennesker med kommunikationsvanskeligheder med at komme til orde. Vi udbyder et kursus, hvor deltagerne lærer strategier og får konkrete værktøjer til at støtte mennesker til kommunikation. Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med borgere med kommunikationsvanskeligheder.

Kurset er en gevinst for hele arbejdspladsen, idet det gør deltagerne i stand til efterfølgende at undervise kollegaer, så de også kan anvende tilgangen. Dette sikrer fastholdelse og udbredelse af metoden efter endt kursusforløb, og gør det billigt for en organisation at få øget deres medarbejderes viden og kendskab til, hvordan de bedst muligt hjælper borgere med kommunikationsvanskeligheder.

Erstat information med kommunikation

Kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og personer med kommunikationsvanskeligheder er ofte styret af den professionelle, hvilket medfører, at kommunikationen er asymmetrisk og fokuseret på konkrete opgaver. Op mod halvdelen af personerne med nedsat kommunikationsevne forstår ikke informationer om deres sundhed, og kan ikke give udtryk for basale sundhedsbehov. Resultatet er, at de ikke – som loven tilsiger - inddrages i beslutninger omkring situation og behandling.

Hvorfor KomTil?
Borgere med kommunikationsvanskeligheder kan være borgere med afasi og dysartri efter et stroke, borgere med demens og borgere med andre former for kognitive, kommunikative vanskeligheder. Kommunikationsvanskelighederne hos disse borgere kan medføre langsigtede konsekvenser i form af dårligt udbytte af rehabilitering, lang indlæggelsestid og markant flere udskrivelser til andre tilbud fremfor til hjemmet. Desuden har personer med forringet patientsikkerhed op til tre gange så mange utilsigtede hændelser sammenlignet med andre grupper af patienter, for eksempel i form af faldulykker og forkert medicinindtag. På den endnu længere bane ses, at kommunikationsvanskeligheder medfører omfattende konsekvenser som isolation, ensomhed og depression, hvorfor de bør adresseres tidligt.

Hvad er KomTil
KomTil, der står for Kommunikativ Tilgængelighed, har til formål at lade personen med afasi komme til orde i samtalen. Tilgangen består derfor af strategier og værktøjer til at understøtte samtale samt undervisning deri for sundhedsprofessionelle. KomTil adskiller sig særligt fra eksisterende tilgange og metoder ved at være udviklet sammen med personer med afasi, pårørende og sundhedsprofessionelle samt ved først og fremmest at fokusere på relationen mellem mennesker, som det bærende element i samtalen, og have de fysiske materialer til at understøtte samtalen som noget sekundært.

Udbytte
På kurset får du viden om sprog, afasi og kommunikationsvanskeligheder. Du lærer tilgange til at lykkes i kommunikationen med borgere, som har svært ved at forstå og udtrykke sig. Der vil være hjemmeøvelser imellem de to kursusblokke, hvor det forventes, at du afprøver metoderne i praksis.
Du får viden om, hvordan du videregiver metoden til dine kollegaer, således at hele arbejdspladsen kan få glæde af KomTil. På den måde sikres fastholdelse og udbredelse af metoden efter endt kursusforløb.

Det kræver ingen særlig uddannelse eller forudgående viden om sprog og tale at kunne deltage. Tilgangen kan tillæres og bruges af alle.

Målgruppe: Alle fagfolk, der arbejder med mennesker med kommunikationsudfordringer/uden tale

Underviser: Jytte Isaksen, ph.d. og lektor i audiologopædi ved Syddansk Universitet.

Mål: At kunne kommunikere succesfuldt og ligeværdigt med mennesker med kommunikationsvanskeligheder

Krav til kursusdeltagerne: Man skal deltage i to gange to undervisningsdage og hjemmeøvelser mellem kursusblokkene

Pris: 5.300 eksl. Moms og inkl. forplejning

Kurset afholdes den 8., 9., 29. og 30.  januar 2024 hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Heden 11, 5000 Odense C - alle dage kl. 9.30 - 16.00.

Meld dig til kurset senest 18/12-23 på:

KomTil, Træn Træneren | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Underviser taler til en gruppe af personer
APPFWU02V