Skip til primært indhold

Stemmemodificering for transpersoner

Transpersoner kan have brug for logopædisk hjælp til at give stemmen et mere maskulint eller feminint udtryk.

Vi er hver især udstyret med vores personlige stemme, som betyder meget for vores identitet. Når stemmen ikke matcher det køn, man identificerer sig som, kan det i et logopædisk undervisningstilbud tilstræbes at ændre stemmen til det lysere eller dybere, sådan så man forhåbentligt oplever større sammenhæng mellem ens stemme og ens kønsidentitet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt, men vil typisk indeholde følgende:

Overordnet omkring stemmen og stemmebrug

  • Individuelt omkring den enkeltes stemme, stemmekrav og -ønsker
  • Afspændingsøvelser
  • Vejrtrækningsøvelser
  • Øvelser ift. stemmens tonehøjde og klang
  • Øvelser ift. artikulation/udtale
  • Øvelser ift. andre kommunikationstræk, herunder fx ordvalg, kropssprog, taletempo, intonation

Man må forberede sig på, at det vil være nødvendigt at arbejde med øvelserne i den daglige kommunikation imellem hver undervisningsgang. På den måde får man mest ud af undervisningen og får forhåbentligt hurtigere lært at bruge den nye stemme - en stemme, der passer til ens kønsidentitet.

Kontakt CKV Tale for at få mere at vide.

gul sommerfugl sidder på en orange lilje
APPFWU01V