Skip til primært indhold

WHO's Verdenshøredagen 3. marts var online

Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering inviterede til digitalt rundbordsmøde mhp. at markere WHO World Hearing Day 2022 torsdag den 3. marts.

WHO’s Verdenshøredag d. 3. marts havde overskriften ”To hear for life, listen with care!”
På dansk kunne man oversætte det til ”Hør hele livet – lyt forsigtigt” og Brian Mikkelsen, adm. dir., Dansk Erhverv, åbnede det danske online møde med at sammenligne med det, han siger til sine teenagebørn, når de tager i byen, ”Kør forsigtigt”. Han opfordrer til, at vi alle sammen også husker at passe på hørelsen, den skal vare hele livet.

Dagen igennem var der forskellige andre talere, hver med deres budskaber:

  • Karen Solgård, Oticon Danmark, talte om behovet for, at vi bliver høre-screenet, når vi kommer op i en vis alder, ligesom vi screener for andre sygdomme. På den måde kan vi fx forebygge tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet pga. hørelsen.
  • Rico Corneliussen, Adm. Dir. eSport Danmark, gennemgik de etiske kodekser og initiativer, herunder forebyggelse af høretab blandt (unge) esports-gamere.
  • Høreforeningens formand, Majbritt Garbul Tobberup, fortalte om en styrket forebyggelse af høretab og tinnitus hos unge, støttet af Demant, GN og AP Møller fonden.
  • DTHS-kollega, Susanne Nemholt, postdoc. fra kommunikationscenter Hovedstaden og Syddansk universitet talte om de udfordringer, der er ved at forebygge tinnitus og hørerelaterede vanskeligheder hos unge.
  • Professor Dorte Hammershøi fra Aalborg Universitet talte om de udfordringer, der er ved at måle head sets’ aktuelle lydstyrke, som den er i ørerne på vores ungdom i stigende grad i dag.
  • Til slut var der en real time-simulation af høretab for e-sportsstjerner ved to spillere fra den danske spilletop.

CKV Høre var repræsenteret iblandt de digitale deltagere på dagen og har fået mange gode og vigtige pointer med hjem til arbejdet i Høre, ikke mindst for de unge og for de esports-glade.

Hvis der blandt nyhedsbrevets læsere derfor er esports-gamere eller deres pårørende fra vores abonnementskommuner, er vi altid friske på en snak om temaet: Hør hele livet – lyt forsigtigt!Et officielt billede fra WHOs world hearing day der forestiller en lille dreng med høretelefoner

APPFWU02V