Skip til primært indhold

Gør videosamtale muligt for flere. Personer med begrænset funktionsevne behøver kun at acceptere dit opkald med et tryk på skærmen

”MoreMemo” er en totalløsning (tablet med program i en fotoramme), hvor du kan foretage videoopkald, fjernstyre din pårørendes kalender samt sende billeder af børnebørn mm. til at forsøde dagen med.

CKV sørger hele tiden for at afprøve nye produkter, så vi kan vejlede og anbefale det bedst egnede og billigste til de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe. CKV´s IKT og Mobilitets-afdeling har senest afprøvet ”MoreMemo”. MoreMemo er et kommunikations- og strukturhjælpemiddel til mennesker, der ikke er vant til - eller fysisk er ude af stand til - at anvende smartphone, tablet m.m.

”MoreMemo” indeholder mulighed for videoopkald, en kalender med mulighed for påmindelser, samt en digital fotoramme. Derudover er ”MoreMemo” GDPR-sikret.

”MoreMemo” kan benyttes af borgeren selv, men også af pårørende og fagpersoner. Pårørende til en borger kan online indsætte aftaler i en slægtnings kalender; fx hvornår det er, de kommer på besøg, fødselsdags- og familieaftaler mm.

Pårørende eller fagpersoner kan ringe til borgeren, hvor ”MoreMemo” ”løfter røret” efter 15 sekunder og uden billede gør samtalen mulig. Du kan se eksempler på dette, ved at gå ind på de understående links.

https://fb.watch/rMxLciio68/

https://fb.watch/rMy0riqP9o/

”MoreMemo” kan bidrage til bedre kommunikation og være med til at forebygge ensomhed og isolation ved at øge omgivelsernes mulighed for at komme i kontakt, kommunikere og hjælpe med at huske.

 

VitaMind

CKV medarbejdere undersøgte i 2021 et lignende værktøj, og blev bekræftet i, at der er nogle rigtigt gode muligheder for digitalt at understøtte fælleskabet, styrke sikkerheden og reducere ensomhed, når et familiemedlem har et alvorligt kommunikationshandicap.

Kommentarer fra projekts testpersoner (2021):

“Det er helt vildt genialt, min kusine som lider af sygdommen Huntington, kan nu få videokontakt med sin familie og sine venner. Hun kan ikke længere benytte sin telefon på grund af ufrivillige bevægelser”

“Det, at jeg kan se min mor, når vi snakker sammen, se hendes mimik, gør vores samtaler mere levende for os begge to. Min mor kan ikke trykke på noget, og gøre noget forkert. Det er betryggende at vide”.

Rapporten kan læses her: Rapport VitaMind Connect 6 maj 2021.pdf

CKV

CKV yder både rådgivende vejledning til borgere og pårørende, der ønsker hjælp til selv at købe et hjælpemiddel. Vi rådgiver også fagpersoner kommunerne. Det kan være fagpersoner, der leder en bedre løsning. Og fagpersoner, der evt. skal bevillige et kommunikationsværktøj som MoreMemo til en borger med nedsat kommunikationsevne.

Hvis du er vil høre mere om video-, kalender og billede løsninger, kan du henvende dig til CKV på telefon 99443400. Du er også velkommen til at møde op den første torsdag i måneden mellem kl. 12.30 og 15.00

Mand og kvinde kigger på tablet sammen
APPFWU02V