Skip til primært indhold

Computercamp 2023

CKV’s skolekonsulenter er medarrangører af den årlige ComputerCamp for blinde- og svagtseende elever. I år blev ComputerCamp 2023 afholdt i uge 41 lige op til efterårsferien.

Hvad er ComputerCamp?

ComputerCamp er et landsdækkende tilbud for blinde  (-og i Region Syddanmark også et tilbud for svagsynede børn/unge), der afholdes én gang årligt, og som har eksisteret i mange år. Formålet med ComputerCampen er, at punktlæsende elever, der anvender eller skal til at anvende punkt, får hjælp og teknikker af synskonsulenter og IT-konsulenter til at anvende undervisningsmateriale, computer og andet IT-udstyr i skoleregi. På samme vis undervises de svagsynede elever i at betjene deres IT-udstyr med synskompenserende programmer. På ComputerCampen får eleverne eksempelvis undervisning i bl.a. punktskrift, ti-fingersystem, forstørrelse, genvejstaster, oplæsningsmuligheder, diverse synskompenserende IT-programmer som f.eks. SuperNova og Zoomtext.

Sparring og spejling

Ud over at eleverne modtager undervisning, råd og vejledning i at mestre det tekniske udstyr, får de også mulighed for at netværke med hinanden og synskonsulenter fra store dele af Danmark. De møder andre i samme situation som dem selv. Dette giver eleverne mulighed for trygt at kaste sig ud i nye udfordringer, hvor ligesindede kan støtte op, udveksle erfaringer samt relatere til de udfordringer, de møder i hverdagen. Eleverne inddrages også i undervisningen, hvor eksempelvis Marie med svagsyn, der er god til ti-fingersystem på computer, kan dele ud af sine erfaringer til de andre elever.

Desuden er støttepersonen eller læreren til den enkelte elev med blindhed eller svagsynethed også meget velkommen til at deltage på campen. Dette anbefales ovenikøbet, da elev og støtteperson/lærer ved campen får mulighed for at afprøve de teknikker eller det udstyr, som de sammen anvender i hverdagen.

Hvad fortæller en støtteperson om ComputerCampen?

Torben er støtteperson for en svagtseende elev på mellemtrinnet. De har sammen deltaget på ComputerCampen to gange efter opfordring fra elevens synskonsulent. Torben beskriver ComputerCampen som et vigtigt initiativ i forhold til det samarbejde, han har med eleven. På ComputerCampen møder både Torben og eleven ligesindede, hvilket giver anledning til god sparring omkring IT-udstyr, arbejdsmetoder og udfordringer i dagligdagen. Desuden får Torben og eleven inspiration og guidning til nyeste teknologi samt måder at arbejde på, som de dagligt bruger i elevens undervisning.

Torben fortæller, at det gør en stor forskel for eleven at komme væk fra skolens vante rammer og møde ligesindede med nogle af de samme udfordringer, som eleven selv oplever. Eleven kan spejle sig i de andre, hvilket øger motivationen for at arbejde med de lærte strategier både på campen men også i tiden efter.

Videreformidling af ny viden

Som støtteperson er Torben med i skolens undervisningen for fagligt at guide og støtte eleven med synsnedsættelse. Efter ComputerCampen tager Torben den nye viden med tilbage til elevens skole. Her videreformidler han det lærte til kolleger og ledelse, herunder bl.a. nye initiativer der kan hjælpe eleven med svagsyn bedst muligt i undervisningen. Det kan være alt lige fra, at dansklæreren skal huske at udskrive nyhedsartiklen i A3-format, så artiklen er lettere at læse, til at eleven har fordel af at få en forstørret skærm til computeren med tavlekamera, så eleven bedre kan følge med i tavleundervisningen.

ComputerCampen understøtter på flere niveauer:

  1. eleven med blindhed eller svagsynethed kan netværke og lære nye strategier for brug af sit IT-udstyr 
  2. støttepersonen eller læreren kan ligeledes netværke samt lære om den nyeste teknologi, relevante undervisningsmetoder og strategier til at støtte op om eleven
  3. støttepersonen eller læreren kan videreformidle den tilegnede viden til ledelsen og øvrige personaler på elevens skole for at øge elevens læringsmuligheder.

 

ComputerCamp, mestringsture og meget mere

ComputerCampen finder sted hvert år i ugen op til efterårsferien. Ud over ComputerCampen arrangeres der også mestringsture for forskellige aldersgrupper. Dette gøres for at styrke det enkelte barns sociale, menneskelige og faglige kompetencer, så det står bedre rustet i en visuel verden.

Er du nysgerrig på at høre mere om Region Syddanmarks tilbud til børn- og unge med blindhed eller svagsyn, så kontakt den tilknyttede synskonsulent eller CKV’s synsrådgivning på tlf: 9944 3400.

børn med en iPad
APPFWU01V