Skip til primært indhold

Lederkursus om nervesystemets betydning

Legeteket indbyder nu ledere, som har fokus på implementeringen.

Indre ro som forudsætning for læringsparathed – sådan vejleder og støtter du dit personale.

Workshoppen er for ledere, som ønsker at støtte og vejlede deres personale i implementeringen af viden og tiltag omkring nervesystemet, så det omsættes til en fuldt integreret del af dagtilbuddets eller skolens daglige praksis. 

Workshoppen er af 6 timers varighed og afholdes d. 30 september 2024, kl. 9.00 til 15.00 på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Vær obs. på earlybirdpris indtil 1. august!

Hvis du som leder har personale, der enten har deltaget i et af kurserne om nervesystemets betydning for læringsparathed, er certificerede BevægelsesMENTORer eller har en anden faglighed og arbejder med nervesystemet, så vil workshoppen være relevant for dig.

Workshoppen er både for dig, som har sparsom viden om nervesystemet i arbejdet med børn og for dig, som allerede er fagligt forankret. Workshoppen giver en tydelig introduktion til området, går specifikt i dybden og skaber overblik i forhold til, hvor du har mulighed for at starte med at implementere viden og tiltag omkring nervesystemet

Som leder vil du få redskaber til at implementere viden om nervesystemet i den pædagogiske praksis og understøtte, at den bliver en naturlig del af dagligdagen. Du bliver rustet til at støtte og vejlede dit personale i at omsætte viden til konkret handling. Vi vil have fokus på, hvordan du kan støtte dit personale i at anvende deres viden om nervesystemet i den pædagogiske ramme og sikre, at værktøjerne bliver aktivt brugt.

Desuden vil vi arbejde med, hvordan du kan være med til at skabe et fælles sprog omkring nervesystemet blandt dit personale. Et fælles sprog lægger grunden for fælles perspektiv, fokuspunkter og ideer til, hvordan man kommer i gang, vedligeholder og fortsat styrker tiltag i praksis.

Mange børn og voksne har i dag et nervesystem ude af balance. Det betyder, at vores medfødte evne til at regulere vores nervesystem er trådt ud af kraft. Det påvirker alle aspekter i vores liv.

På workshoppen får du:

  • Baggrundsviden om nervesystemet
  •  Forståelse for, hvordan vi regulerer nervesystemet hos børn og voksne
  • Fokus på, hvordan vi faciliteter samregulering og selvregulering.
  • Hvilke helt konkrete tiltag kan du støtte dit personale i at lave.
  • Vi kigger på tiltag på makro niveau, der har fokus på rum og struktur i hverdagen
  • Vi dykker ned i tiltag på mikro niveau, hvor vi fokuserer på det kropslige, personlige, relationelle og det faglige.

Vi stiller skarpt på det parasympatiske nervesystem og vagusnerven, som spiller en vigtig rolle i at hjælpe stressede børn og vi belyser etableringen og betydningen af helt konkrete tiltag på mikro- og makroniveau. Vi arbejder med koblingen mellem adfærd og neurofysiologi, samt hvordan traumer påvirker nervesystemet.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, cases og refleksioner, hvor du som leder vil få mulighed for at afprøve tiltag på egen krop.

Prisen er inkl. buffet/vand, kaffe og kage.

Undervisere er Charlotte Runge, fysioterapeut og Ba. Scient. i Idræt og Sundhed: Charlotte Runge er stifter af Motorikcenter.dk hvor hun har mange års erfaring med at hjælpe børn og rådgive fagpersonale i at anvende kroppen som ressource i hverdagen. Charlotte er fagligt stærk og en meget inspirerende kapacitet.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig via dette link:
Lederkursus om nervesystemets betydning | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Legeteket v. CKV, Odense

Legeteket tager udgangspunkt i de mange udfordringer og behov, som beskrives af fagprofessionelle og forældre. Herudfra skabes forløb, temadage og kurser, som er direkte målrettet de udfordringer, der beskrives af faggrupper. Legeteket afholder kurser som højner fagligheden. I Legeteket vil du kunne få råd og vejledning omkring øvelser, aktiviteter samt udviklingsorienterede materialer og produkter, som støtter op om feltet.

 

Kvinde holder om et lille barn og peger ud mod noget vi ikke kan se
APPFWU01V