Skip til primært indhold

Tilbage på arbejde – med talen i behold

Efter et undervisningsforløb i taleafdelingen på CKV, kan W. igen varetage sit arbejde – en solstrålehistorie

På Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi kan man få audiologopædisk (talepædagogisk) undervisning efter en erhvervet hjerneskade. Hvert undervisningsforløb tilrettelægges og tilpasses individuelt i samarbejde med den enkelte borger.

Den borger, som vil blive fremhævet her, er en kvinde, der vil blive omtalt som W. W fik en blodprop, som ramte talecenteret i hjernen. Det gjorde, at hun fik afasi og verbal apraksi, og at hun fik problemer både med at forstå tale, at finde de rigtige ord og med at producere tale. Hun havde også mistet evnen til at læse og skrive.

Igennem et længere undervisningsforløb begyndte W. igen langsomt at kunne forme lydene, og små ord blev dannet. Vi startede med korte simple ord som ”ja” og ”nej”. Det var et forløb med forskellige fokuspunkter:

  • Der blev arbejdet ud fra PROMPT-metoden (en helhedsorienteret behandlingsmetode til at afhjælpe udtalevanskeligheder) for at få gang i lydproduktionen
  • Der blev arbejdet med skriftsproget for at kunne benytte den som alternativ eller kompenserende

    kommunikation

  • W's familie fik undervisning i SCA-metoden, som er en metode, hvor omgivelserne lærer, hvordan de i hverdagen kan støtte op omkring kommunikationen

Nu er undervisning afsluttet, og W kan igen producere viljestyrede ord og korte sætninger. Talen er ikke som før, og det bliver den aldrig, men W. kan udtrykke sig nok til, at hun igen kan varetage sit arbejde og være en selvstændig del af samfundet – og det glæder hun sig utroligt meget over.

Det er sådan en solstrålehistorie, som er med til at gøre arbejdet som audiologopæd fantastisk, og som minder os om vigtigheden af den kommunikationsundervisning, vi tilbyder på CKV.

Mand og kvinde i dialog
APPFWU02V