Skip til primært indhold

Nervesystemets betydning for læringsparathed

Kurset "Indre ro som en forudsætning for læringsparathed" har været så stor en succes, at vi nu mere end fordobler muligheden for at kunne deltage på Phønix i Odense!

Der er en oplevelse af, at flere og flere børn har uro og svært ved at indgå i berigende fællesskaber. Når vi bliver i stand til at støtte dem, ændres hverdagen, og vi får lettere adgang til at modne evner og sætte potentialer i spil.

Ud fra de mange daglige beskrivelser fra fagprofessionelle fra børnehaver, skoler og PPR har Legeteket ved CKV etableret et kursus om nervesystemets betydning for læringsparathed. Kurset er målrettet pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og forældre, der arbejder med børnenes aktivitet og deltagelse for at opnå trivsel, dannelse og læring.

Reservér allerede nu den 1. marts 2023.

Her kan du læse mere om kurset:

Oplever du at ”meget er forsøgt, men intet hjælper” eller har du blot brug for gedigen viden og nytænkning i arbejdet med børn, som har fysisk uro, eller har svært ved at være i sociale eller læringsmæssige sammenhænge?

Nervesystemet og sanseapparatet er forbundne og afhængige af hinanden. Hvis nervesystemet ikke er i balance, kan det være svært at arbejde med sanseapparatet.

Kurset fokuserer på koblingen mellem nervesystem og adfærd. Hvilke sammenhænge er der mellem hjerne, nervesystem og læringsparathed, og hvordan skabes der balance og ro i børns nervesystem forud for læring? Som deltager får du faktuel og anvendelig viden og en god del ideer og perspektiver, der kan anvendes i praksis med det samme - hjemme, i institutionen eller på skolen.

Kurset er for fagprofessionelle, forældre, plejeforældre – alle som har, eller arbejder med, børn med særlige behov, uro, angst, stress, koncentrationsproblemer, søvnproblemer etc.

Underviser er Charlotte Runge, fysioterapeut og Ba. Scient. i Idræt og Sundhed. Charlotte er en fagligt stærk og meget inspirerende kapacitet. Hun har mange års erfaring med at støtte sårbare børn og rådgive fagfolk i at få øje på kroppen som ressource i hverdagen. Charlotte er stifter og ejer af Motorikcenter.dk.

Du kan læse mere om kursets indhold her: Indre ro som en forudsætning for læringsparathed - Nervesystemets betydning | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Legeteket tager udgangspunkt i de mange udfordringer og behov, som beskrives af fagprofessionelle og forældre. Herudfra skabes forløb, temadage og kurser, som er direkte målrettet de udfordringer, der beskrives af faggrupper. Legeteket afholder kurser som højner fagligheden. I Legeteket vil du kunne få råd og vejledning omkring øvelser, aktiviteter samt udviklingsorienterede materialer og produkter, som støtter op om feltet.

en gruppe børn ser op på læreren
APPFWU02V