Skip til primært indhold

Problemer med både syn og hørelse

Personer med både synsnedsættelse og høretab kan opleve særlige problematikker i hverdagen. CKV er klar med en tværfaglig indsats.

Nedsat syn og hørelse rammer netop de sanser, der er vigtige både i mødet med andre mennesker og for vores evne til at kommunikere og opsøge information om omverdenen.

Synstab medfører en række vanskeligheder og udfordringer, og det samme gør et høretab, men der er noget andet og mere i spil, når der samtidig er problemer med både syn og hørelse – det vi ofte omtaler som det dobbelte sansetab.

Oftest vil personer med et synstab forsøge at kompenserer for deres funktionsnedsættelse ved brug af deres hørelse, ligesom personer med et høretab vil forsøge at kompensere ved brug af synet. Det er ikke muligt ved det dobbelte sansetab, og det giver nogle helt særlige udfordringer;

Kommunikation

Der kan være vanskeligheder med at orientere sig i sociale sammenhænge. Man kan fx ikke orientere sig i rummet, og kan ikke genkende ansigter på de mennesker, man møder. Man kan ikke se, hvem der taler eller aflæse stemninger, kropssprog og ansigtsmimik, og man kan derfor heller ikke støtte sig til mundaflæsning, hvilket gør det meget svært at deltage i samtaler, hvor der er flere personer til stede.

Isolation og ensomhed

Der er en stor risiko for, at det kan medføre isolation og ensomhed, da mange personer med dobbelt sansetab fravælger sociale situationer, da de er vanskelige at overskue, og er forbundet med en stor grad af frustration og massiv træthed efterfølgende.

Orientering og mobilitet

Der kan også være vanskeligheder med at orientere sig i trafikken, da personer med dobbelt sansetab ikke kan se hverken biler, cykler, gående eller andre forhindringer som fx vejskilte og kantsten. De kan heller ikke høre de lyde fra trafik og omgivelser, der er nødvendige for at kunne orientere sig.

Igen er der risiko for isolation, da mange personer med dobbelt sansetab vælger at blive hjemme, hvor det er sikker og trygt.

Aktiviteter og information

Foruden de nævnte vanskeligheder, oplever personer med dobbelt sansetab ofte begrænsede aktivitetsmuligheder.

De kan måske ikke se TV eller høre radio, og kan ikke læse avis, bøger eller bruge computer. Det er rigtig svært at orientere sig om, hvad der foregår, både på verdensplan og lokalt i nærområdet, når man ikke har umiddelbar adgang til nyhedsstof.

 

Konsekvensen af det dobbelte sansetab kan være en følelse af ikke at kunne deltage i samfundslivet, og vanskeligheder ved at dele samfundsmæssige problematikker og interesser med andre mennesker. Måske også svækket tillid til egne evner, fordi der er så mange ting, man ikke længere kan og ved, og måske føler man også, at man har mistet kontrollen over eget liv.

Hvor store konsekvenserne er for den enkelte person afhænger både af, hvor stort syns- og høretabet er, men også af hvordan omgivelserne tilpasser sig, og hvordan mulighederne for at anvende hjælpemidler er.

Gruppen af personer, der har problemer med både syn og hørelse kræver ekstra hjælp og et fokus på de særlige udfordringer, der er ved det dobbelte sansetab.

Der er vigtigt med tværfaglig viden, hjælp og støtte fra fagpersoner med kendskab til denne gruppe menneskers særlige behov.

På CKV står både syns- og hørekonsulenter klar med hjælp via deres tværfaglige samarbejde på tværs af Syns- og Hørerådgivningen. Og husk, at du altid kan henvende dig til CKV med spørgsmål eller ved behov for udredning og rådgivning om det at leve med et kombineret syns- og høretab.

CKV samarbejder også med døvblindekonsulenterne på CFD i relevante sager, eksempelvis i forhold til kontaktperson ordning.  Læs mere om CFD på deres hjemmeside - Forside - CFD.

CKV kan kontaktes på telefon nr.: 99 44 34 00 alle hverdage kl. 9-12

 

social eller sundhedsperson taler med ældre, hørehæmmet kvinde
APPFWU02V