Skip til primært indhold

CKV bidrager til uddannelse af fremtidige audiologopæder

Audiologopædistuderende fra Syddansk Universitet i praktik i Taleafdelingen og Hørerådgivningen på CKV.

CKV har i mange år samarbejdet med audiologopædiuddannelse på SDU om at uddanne de fremtidige audiologopæder. Hvert år har CKV både bachelor- og kandidatstuderende, der studerer til audiologopæd og audiolog, i praktik.

I februar og marts har Taleafdelingen og Hørerådgivningen for voksne haft 15 audiologopædistuderende i praktik fra Syddansk Universitet (SDU). De studerende er i gang med deres 6. semester på bacheloruddannelsen i audiologopædi, og er i høj grad klar til at komme ud i praksis og prøve kræfter med de færdigheder, de har opnået igennem deres uddannelse.

De studerende følger erfarne audiologopæder i deres daglige arbejde på CKV, på CKV’s træffesteder i kommunerne samt på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I praktikkens begyndelse observerer de studerende det audiologopædiske arbejde. Efterfølgende skal de studerende under supervision udføre audiologopædiske arbejdsopgaver, eksempelvis at undervise borgere, og bidrage i udredning af tekniske hjælpemidler eller andre rådgivnings- eller vejledningsopgaver. De studerende skal inden deres praktikstart formulere udviklingsmål, som de gerne vil opnå igennem praktikken. Det hjælper dem til at blive opmærksomme på deres egne styrker og svagheder, og sætter retningen for deres praktikforløb. Der bliver løbende lavet refleksion og givet feedback med de studerende, da det netop er her, at udviklingen og læringen virkelig rodfæstes. De fælles refleksioner er til gavn for både de studerende og audiologopæderne, og hjælper os til altid at være skarpe på vores faglighed.

Borgerne, som møder de studerende, informeres om de studerendes deltagelse, og det er naturligvis altid i orden at frasige sig deltagelse. Det er dog sjældent, at borgerne afviser deltagelse med de studerende, og de er ofte meget positive, og giver udtryk for at være glade for indirekte at kunne bidrage til uddannelsen af de studerende.

CKV sætter pris på det gode samarbejde med Syddansk Universitet, og det giver stor glæde at kunne bidrage til, at de studerende får nye praktiske kompetencer, og derigennem bliver dygtige og professionelle audiologopæder. Flere af audiologopæderne på CKV underviser endvidere i forskellige fag på audiologopædiuddannelsen på SDU. Dette er med til at holde CKV’s medarbejder fagligt skarpe.

Audiologopædistuderende Liv og audiologopæd Signe gennemgår undervisningslektion.
APPFWU02V