Skip til primært indhold

Mangler du testpersoner?

CKV bygger bro mellem produkt og virkelighed gennem OPI samarbejder.

CKV har gode erfaringer med at hjælpe private virksomheder med innovation og produktudvikling i forhold til vores specialiserede målgrupper, og arbejder systematisk med Offentlig-Privat Innovation, blandt andet som en del af den årlige OPI-Summit. Udover at det er spændende at være en del af nye produkter, og vigtigt at kunne stille både brugere og faglig ekspertise til rådighed for fremtiden, er det en rigtig god måde at holde os selv og vore kompetencer skarpe og relevante for vores abonnementskommuner.

Vi har en vision om, at det forsat skal være bedre og billigere og bruge CKV end at udvikle egne, kommunale tilbud, og derfor er det vigtigt, at vi kender og er med til at udvikle de nyeste produkter og metoder.

Selve produkterne er naturligvis vigtige, men vi oplever faktisk tit at det er i implementering og brugen af dem, at den virkelige værdi kan skabes. Og det er her CKV for alvor kan noget. Både fordi vi har volumen og brugere nok til at kunne bidrage systematisk, og fordi vi har nogle dygtige medarbejdere, som ved hvad virkeligheden drejer sig om, og kan se hvor vi sammen kan gøre hverdagen bedre og lettere for borgerne.

Så hvis du har et nyt og spændende produkt, har vi brugerne og ekspertisen til at teste og markedsmodne det, og hvis du er rigtig heldig, kan vi endda hjælpe med fondsansøgninger og finansiering.

Hvis du er en offentlig institution, og gerne vil i gang med implementering af velfærdsteknologier, har vi eksperter, som kan hjælpe med brug og undervisning, og hvis du ligesom mange andre ”bare” har nogle borgere, som har brug for de bedste og mest effektive løsninger, kan du være sikker på, at CKV både har og vedligeholder den nødvendige ekspertise til at gøre netop det.

Chefkonsulent Uffe Thorup Thomsen fra CKV (th. i billedet) til OPI 2022.
APPFWU02V