Skip til primært indhold

Indre ro som en forudsætning for læringsparathed – Workshop 1. Nervesystemets betydning

Indre ro som en forudsætning for læringsparathed - Workshop 1 har været så stor en succes, at vi både gentager og udvider kursusrækken!

Der er en oplevelse af, at flere og flere børn har uro og svært ved at indgå i berigende fællesskaber. Når vi bliver i stand til at støtte dem, ændres hverdagen og vi får lettere adgang til at modne evner og sætte potentialer i spil.

Ud fra de mange daglige beskrivelser fra fagprofessionelle fra børnehaver, skoler og PPR har Legeteket ved CKV etableret et kursus om nervesystemets betydning for læringsparathed. Kurset er målrettet dagplejere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og forældre, der arbejder med børnenes aktivitet og deltagelse for at opnå trivsel, dannelse og læring.

Oplever du at ”meget er forsøgt, men intet hjælper”, eller har du blot brug for gedigen viden og nytænkning i arbejdet med børn, som har fysisk uro, eller har svært ved at være i sociale eller læringsmæssige sammenhænge, så er dette kursus noget for dig!

Nervesystemet og sanseapparatet er forbundne og afhængige af hinanden. Hvis nervesystemet ikke er i balance, kan det være svært at arbejde med sanseapparatet.

Kurset fokuserer på koblingen mellem nervesystem og adfærd. Hvilke sammenhænge er der mellem hjerne, nervesystem og læringsparathed. og hvordan skabes der balance og ro i børns nervesystem forud for læring? Som deltager får du faktuel og anvendelig viden og en god del ideer og perspektiver, der kan anvendes i praksis med det samme - hjemme, i institutionen eller på skolen.

Kurset er for fagprofessionelle, forældre, plejeforældre – alle som har, eller arbejder med, børn med særlige behov, uro, angst, stress, koncentrationsproblemer, søvnproblemer etc.

Underviser er Charlotte Runge, fysioterapeut og Ba. Scient. i Idræt og Sundhed. Charlotte er en fagligt stærk og meget inspirerende kapacitet. Hun har mange års erfaring med at støtte sårbare børn og rådgive fagfolk i at få øje på kroppen som ressource i hverdagen. Charlotte stifter og ejer af Motorikcenter.dk.

Workshop 1: Indre ro som en forudsætning for læringsparathed – Nervesystemets betydning afholdes torsdag d. 22. februar 2024 kl. 9.00 - 15.00 på kursuscenter Phönix i Odense.

Du kan læse mere om kursets indhold her: Indre ro som en forudsætning for læringsparathed - Nervesystemets betydning | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Vær obs.: Vi udvider kursusrækken så du nu både får Workshop 1 og mulighed for Workshop 2. Via linket ovenover kan du få yderligere info.

Legeteket tager udgangspunkt i de mange udfordringer og behov, som beskrives af fagprofessionelle og forældre. Herudfra skabes forløb, temadage og kurser, som er direkte målrettet de udfordringer, der beskrives af faggrupper. Legeteket afholder kurser som højner fagligheden. I Legeteket vil du kunne få råd og vejledning omkring øvelser, aktiviteter samt udviklingsorienterede materialer og produkter, som støtter op om feltet.

Lille dreng leger alene på legeplads
APPFWU01V