Skip til primært indhold

Mundhulecancer – logopædisk udredning og behandling

Mundhulecancerpatienter er ikke den størst repræsenterede gruppe inden for det audiologopædiske område, men konsekvenserne efter behandling af mundhulecancer kan være omfattende. Derfor er en viden herom vigtig for den audiologopædiske praksis.

Personer med mundhulecancer behandles med strålebehandling, kemobehandling og/eller ved operation. Behandlingen er dog ikke uden konsekvenser, da mange oplever manglende eller nedsat talefunktion, hvor artikulationen er besværet og taleforståeligheden nedsat. Dette kaldes dyslali. Det kan være upræcis artikulation med udeladelser og forvrængninger af lyde, læsp, snøvl, påvirket stemmekvalitet mm. Desuden kan nedsat mimik (også kaldet oligomimi) også være en konsekvens af behandlingen, hvilket biddrager til nedsat kommunikation. Ud over de hørbare og synlige konsekvenser efter behandling af mundhulecancer kan personen have negative tanker omkring at skulle samtale med andre, da talen og stemmekvaliteten er forandret. Denne målgruppe har brug for professionel hjælp til at forbedre kommunikative vanskeligheder efter mundhulecancer.

På CKV har vi audiologopæder specialiseret i kommunikative vanskeligheder efter mundhulecancer. CKV har desuden et tæt samarbejde med OUH, hvilket muliggør opstart af forløb på CKV inden for 14 dage, da patienten henvises direkte efter behandling. På CKV tilbydes patienten rådgivning og vejledning vedrørende følger efter mundhulecancer. Dertil tilbydes patienten individuel tilrettelagt undervisning med formålet at opnå den bedst mulige kommunikation i hverdagen. Fordi CKV har specialister inden for området samt et tæt samarbejde med OUH, tilbyder vi dette kursus til fagfæller.

Formålet med kurset er at give viden om de tale- og kommunikationsvanskeligheder, der kan opstå som følge af operation i munden og som senfølger efter strålebehandling. Eva Willaing Lock, audiologopæd på CKV, vil fortælle om, hvordan vi audiologopæder kan afhjælpe patienter i et mundhulecancerforløb med kommunikative vanskeligheder.

Vivi Bakholdt, Specialeansvarlig overlæge fra plastiskkirurgisk afdeling på OUH, og Mette Nielsen, Specialsygeplejerske i kræftsygepleje på OUH, vil fortælle om patientforløbet på OUH. Dette indebærer udredning, behandling, rehabilitering samt det tværfaglige samarbejde under indlæggelse med henblik på patienter med mundhulecancer.

Til slut i kurset retter vi fokus på emnet trismus og kommunikationsvanskelighederne herved, samt hvordan vi audiologopæder kan anvende viden herom i rehabilitering. Trismus er en term for nedsat åbningsgrad af munden, og i den forbindelse kommer Atos Medical og fortæller om TheraBite, der kan bruges til patienter med trismus – herunder mundhulecancerpatienter.

Kurset henvender sig til audiologopæder, ergoterapeuter samt andre faggrupper, der arbejder med mundhulecancerpatienter.

Kurset afholdes onsdag d. 18. september 2024 kl. 8.30-15.30 på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Heden 11 5000 Odense.

Har du spørgsmål vedrørende kurset, kontakt da Eva Willaing Lock på tlf. 29 49 03 01 eller på mail Eva.Willaing.Lock@rsyd.dk.

 

Ældre kvinde ser på et skema, som en fagspecialist holder frem mod hende
APPFWU02V