Skip til primært indhold

Når et barn skal til specialoptiker

Hvert år tilmeldes ca. 200 børn Synsregisteret. 40% af disse børn har en isoleret synsnedsættelse. De resterende 60% har også andre funktionsnedsættelser.

Synet udvikles hastigt i barnets første leveår. Barnets syn modnes frem til skolealderen, og ved skolestart er barnets syn fuldt udviklet – hvis altså barnets synsfunktion er udviklet optimalt. Såfremt barnets synsevne er påvirket, er en tidlig og hurtig indsats afgørende for skabe de optimale betingelser for udvikling af synet.

Dette stiller nogle særlige krav til omgivelserne om at yde den bedst mulige afdækning og hjælp til børnene og deres familier. Det kan især være svært at fange synsnedsættelsen, hvis barnet har andre handicaps. Det kan typisk være synsnedsættelse sammen med udviklingshæmning, hørehandicap og/eller andre funktionsnedsættelser og diagnoser.

Alle børn med alvorlig synsnedsættelse har brug for så tidligt som muligt at blive identificeret og kompenseret for synsnedsættelsen. Den tidlige indsats med specialoptik foregår i et samarbejde mellem øjenlæge, optiker og synskonsulent – også kaldet den trebenede model.

Med den trebenede model er formålet, at børn og voksne med synsnedsættelse modtager den fornødne rådgivning og de rette hjælpemidler således, at man på trods af en synsnedsættelse bliver så selvhjulpen som muligt. Den trebenede model består af:

  • Øjenlægen, der undersøger synet og stiller eventuelle diagnoser.

  • Optikeren, der tilstræber fuldt ud at kompensere for synsnedsættelsen med briller, filterløsninger (dæmpe lyset/øge kontrasten), linser og specialoptik.

  • Synskonsulenten rådgiver familie og fagfolk i, hvordan de skaber de bedste rammer for barnet med synsnedsættelse, og hvordan synsresten udnyttes bedst. Hos børn er synskonsulentens rolle bl.a. at støtte aktiviteter, der kan udvikle synet.

Med den trebenede model opnås et holistisk billede af barnet med synsnedsættelse. Dette giver de bedste forudsætninger for at tilbyde den rette hjælp og støtte til barnet med synsnedsættelse samt rådgivning til omgivelserne.

Hvad gør CKV’s specialoptikere?

I Synsrådgivningen ved CKV arbejder specialoptikere og synskonsulenter tæt sammen om opgaven. CKV’s specialoptikere møder barnet med synsnedsættelse, når det er henvist af øjenlægen, synskonsulenten eller hvis barnets familie selv har henvendt sig. Formålet med undersøgelsen er at sammenholde journaloplysninger fra øjenlægen med en udredning af barnets synsfunktion for at finde frem til en løsning, der kan hjælpe barnet i hverdagen.

Specialoptikeren skal danne sig et indtryk af barnets synsfunktion. Dette foregår både i samtale med forældre, ved at iagttage barnet og med barnet selv, hvis det kan deltage. Særligt for børn med synsnedsættelse kræver en sådan udredning pædagogiske værktøjer, da barnet i mange tilfælde ikke selv kan give svar på, hvornår det ser klart og tydeligt, og hvornår det ikke gør. Her kan det være en stor fordel, hvis synskonsulenten, der kender barnet og har set barnet i andre sammenhænge, kan deltage i udredningen.

Udredning af Sofie

Sofie er 12 år, lider af okulær albinisme og har en synevne på 6/30 (det et normalt øje kan se på 30 meter, skal Sofie have ind på 6 meter). Derudover har Sofie ADHD og en kort koncentrationsevne. For at kunne lykkes med at finde den rigtige brillestyrke til Sofie, er det vigtigt, at hun selv er aktiv under synstesten.

Normalvis foregår en synsudredning ved, at borgeren sidder stille i en stol, og venter på, at optikeren har foretaget målingerne. Når specialoptikere skal udrede børn med andre udfordringer end blot synsnedsættelse, kræver det, at der tænkes ud af boksen for at kunne gennemføre målingerne. Dette kunne eksempelvis være Sofie på 12 år. Udredningen af Sofies synsevne kan foregå i en leg på gulvet, eller mens Sofie ser sit yndlingsprogram på telefonene. CKV har alt det relevante digitale udstyr til målingerne, men til gruppen af synshandicappede, der også har andre udfordringer end synsnedsættelsen, er det ofte det gamle udstyr og ikke nødvendigvis det elektroniske udstyr, der virker bedst. Specialoptikeren ved, at Sofies koncentrationsevne er kort, og at det er en opgave at fastholde hendes opmærksomhed og motivation undervejs i udredningen. Derfor får Sofie i sin udredning lov til selv at ”foretage” målingerne og indstille udstyret, hvilket Sofie synes er sjovt og spændende. Specialoptikeren formår at gennemføre udredningen af Sofies synsevne, alt imens Sofies mor bliver informeret undervejs.

På CKV er det vigtigste i en sådan udredning, at barnet føler sig tryg, og har tillid til specialoptikeren. Specialoptikerne på CKV ved, at tålmodighed og tid til at udredningen foregår på barnets præmisser er af afgørende betydning.

Hvorfor CKV?

På CKV er der et tæt samarbejde mellem fagpersonerne i den trebenede model. CKV har både specialoptikere og synskonsulenter ansat under samme tag, som til dagligt arbejder tæt sammen om børnenes synshandicaps. Desuden har CKV en regelmæssig og tæt dialog med børneøjenlæger fra OUH og øvrige øjenafdelinger i landet.

CKV tilbyder udredning og specialrådgivning til alle børn i Synsregistret og deres familier, i Kolding og de fynske kommuner. Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om syn og synspædagogik, så kan du kontakte CKV alle hverdage inden for åbningstid på tlf. 9944 3400.

Vidste du?

…at CKV’s synsrådgivning tilbyder mestringsaktiviteter for børn og unge med synsnedsættelse. Læs her om en mestringstur til Harzen målrettet skolebørn med nedsat eller ingen synsevne.

Lille pige foran synstavle
APPFWU02V