Skip til primært indhold

CKV har netop været på et kommunalt botilbud, hvor vi afholdt kursus i SCA-metoden

På et SCA-kursus får deltagerne nye værktøjer til samtalen med de borgere, der er udfordrede på kommunikationen

SCA står for “Supported Conversation for adults with Aphasia”, på dansk kaldet ”samtalestøtte til voksne med afasi”.

CKV har 4 certificerede SCA-undervisere, afholder gerne SCA- kurser, og kommer også ud af huset, som fx på et kommunalt botilbud for mennesker med erhvervede hjerneskader.

SCA-kurset forløber over 2 dage:

Første dag handler primært om information vedr. erhvervede, kommunikative vanskeligheder, i denne sammenhæng primært afasi, samt information om SCA-metoden. Metoden er evidensbaseret, og udviklet af afasi-instituttet i Toronto, Canada. På den første dag får deltagerne også mulighed for at arbejde med metoden, og de tilhørende værktøjer via konkrete øvelser, ligesom der gives hjemmeøvelser til anden kursus dag. På den anden kursus dag repeteres teorien og metoden, ligesom hjemmeøvelserne evalueres, og nye øvelser afprøves i tæt dialog med- og nøje instruktioner fra underviserne.

Mod slutningen af anden dagen har deltagerne mulighed for at kommentere på kurset. Disse er nogle af de udtalelser vi fik:

”Jeg har mere mod på at bruge metoden nu… jeg tror ikke, jeg kan lade være”

”Øvelserne er jo faktisk en øjenåbner for, hvordan afasiramte kan have det”

”Det er lidt svært at man skal bruge sig selv, men jeg kan godt se, at det hjælper… så jeg tror godt, jeg tør”

Det er en fornøjelse at komme ud og undervise i SCA-metoden, og forhåbentligt hjælpe med til:

  • at der ”bygges flere kommunikationsramper” til afasiramte
  • at afasiramte bliver mødt med mere anerkendelse for deres kommunikative kompetencer og ressourcer
  • at samtalepartneren tilbyder den fornødne støtte i kommunikationen

SCA-metoden bruges også med stor succes til demente og andre mennesker, der ”ved mere, end de kan sige”.

Tag endelig fat i CKV, hvis et SCA-kursus var noget for dig og din arbejdsplads.

Underviserne Camilla og Sanne står foran skærm med undervisningsmodel
APPFWU02V