Skip til primært indhold

Svagtseende og blinde børn i de nordtyske bjerge

Mestringstur til Goslar, Harzen 2022 – oplevelser, udfordringer og læring

Skolebørn med nedsat eller ingen synsevne på Fyn, Langeland og Ærø modtager i løbet af året forskellige tilbud om rådgivning, vejledning og undervisning af synskonsulenter fra CKV. Synskonsulenterne understøtter i deres arbejde udviklingen af børns sociale kompetencer og praktiske færdigheder. De skaber gode forudsætninger for faglig indlæring og udvikling. Rådgivningen retter sig både mod barnet, skolens lærere og pædagogiske personaler samt forældre/familier. Svagtseende og blinde skoleelever har brug for støtte til mange af de ting, som deres seende kammerater i skolen i vid udstrækning selv finder ud af, fordi de visuelt kan kopiere, hvad andre gør.

Når synet svigter

Børn med nedsat syn og blindhed er udfordret på de fleste dagligdags aktiviteter. Det som for andre sker umærkeligt, kræver stor tålmodighed og meget undervisning/øvelse at lære, når man har en synsnedsættelse eller er helt blind. Det er for eksempel meget svært at orientere sig, lige som det er svært – ja for nogen næsten umuligt – at gøre som læreren viser/fortæller, man skal gøre. Almindelige dagligdagsting tager lang tid at udføre. Dertil kommer, at mange med synsnedsættelse og blindhed udtrættes i løbet af dagen, fordi syn og hjerne er på overarbejde. Når ting kræver ekstra tid, får skolebørn ofte en oplevelse af, at de er ”bagefter” de seende kammerater. Derfor er det essentielt, at børnene understøttes af synskonsulenter i deres opvækst.

Mestring

CKV´s traditionsrige mestringsture er et godt eksempel på, hvordan synskonsulenterne arbejder med at inspirere og understøtte elevernes sociale kompetencer, praktiske færdigheder og faglige indlæring. Igennem de sidste par år har Coronaen desværre gjort det næsten umuligt at planlægge målrettede mestringsture for børn/unge med nedsat syn og blindhed. I 2022 har synskonsulenterne dog været på to mestringsture for skoleelever tilknyttet CKV. Som noget nyt gik den ene mestringstur i august måned til Harzen. Turen er afholdt i et samarbejde med kolleger i Region Syddanmark, tilknyttet Hjælpemiddelhuset Bov og med økonomisk støtte fra fonde.

Rejsen

Børn og synskonsulenter tog tidligt afsted fra Odense med tog til Goslar i Harzen. Turen var lang (med 5 togskift), så eleverne fik virkelig øvet at samle egen baggage, bære den over i et nyt togsæt - og finde det nye sæde på næste del af rejsen ned mod Goslar.

Børnene boede sammen i klassiske vandrehjemsværelser, mens deres synskonsulenter fik separate rum at brede sig i. Vandrehjemmet lå lige op ad bjergene, hvilke gav mange mulighed for gode ture både om dagen og aftenen. Af hovedoplevelser var byvandring i Goslar, at se det gamle Kaiser palads og skønne bygninger, bustur på bjergveje, bobslædekørsel ned af bjergsiden ved Hahnenklee og en gåtur op til den nedlagte mine Rammelsberg. Alle disse fantastiske oplevelser underbyggede de faglige mål, som synskonsulenterne havde fastsat for mestringsturen. Der var bl.a. opstillet mål om, at børnene fik styrket deres sociale kompetencer, praktiske færdigheder og fysiske evner. Særligt bobslædekørsel og toget ind i minen var for nogle af eleverne temmelig grænseoverskridende oplevelser.

Alle aktiviteter blev klaret med bravur af børnene. Det skyldes dels synskonsulenternes forberedelser, der tog afsæt i hvert enkelt barn, men også den inspiration børnene opnår ved at være sammen med rollemodeller, der kender dem, og andre der som dem selv har nedsat eller intet syn.

Turen i år var præget af nogle meget flotte dage, hvor vejret og oplevelserne var i top. Det hele blev toppet op af det lokale tyske vandrehjem, som gjorde alt hvad de kunne, for at børnene fik en rigtig god oplevelse.

De svære momenter og oplevelsen af succes

Hensigten med mestringsturene er at give blinde og svagtseende børn mulighed for at opnå nye færdigheder og større udholdenhed gennem aktiviteter og oplevelser i naturen. Turen kræver højt specialiseret viden om syn og synsnedsættelse, om kommunikation når man ikke kan se og om teknologier som ADL og Mobility. Fællesskabet og nærværende voksne understøtter formålet.

På turen oplevede synskonsulenterne ind i mellem, at børnene kom til grænsen af, hvad de selv mente, de kunne. De blev rigtigt glade og meget stolte over, at kunne mere end de selv troede og forventede. Under aktiviteterne og i fællesskabet med ligesindede øgede børnene deres selvindsigt. Dermed fik de styrket deres selvværd. Et stærkt selvværd er nødvendigt, når man – som de fleste skolebørn – sidder som den eneste skoleelev med synsnedsættelse i en klasse med seende skolekammerater.

På turen til Harzen var de ældste børn rollemodeller for de mindre, og venskaber på tværs af aldre og køn blev skabt. Børnene havde tilmed overskud til at vise omsorg for de kammerater, som havde lidt svært ved nogle af aktiviteterne.

De nationale anbefalinger

CKV´s mestringsture har afsæt i Socialstyrelsens nationale anbefalinger om tilrettelæggelse af indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse: At børnene møder ligestillede rollemodeller og mentorer, og understøttes i mestring, selvstændighed og livskvalitet samt opbygger selvtillid og selvværd (1). I praksis arbejder synskonsulenterne med afsæt i 3 af 9 hæfter med udvidede læringsmål for skoleelever med synsnedsættelse (2). Det er en samlet national vejledning og metodisk tilgang til arbejdet med børn og unge med synsnedsættelse. Den er udarbejde af Danske Tale, Høre og Synsinstitutioner (DTHS) og Synscenter Refsnæs, med bidrag fra synskonsulenter ved CKV.

Hjemme igen

CKV´s synskonsulenter har højt specialiseret viden om, hvad der forventes af skoleelever i dag, og hvad det vil sige at leve med nedsat syn eller blindhed. Det har afgørende betydning for, at svære momenter overvindes - og for at oplevelsen bliver en succes. Ved hjemkomsten overleverer synskonsulenterne deres erfaringer til elevernes forældre og nære fagpersoner til inspiration for det fortsatte arbejde med elevernes trivsel, udvikling og læring.

Børnene gav udtryk for, at de havde haft en fantastisk vild og sjov tur.

(1)  Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år” — Socialstyrelsen - Viden til gavn

(2)  Den nationale vejledning - Synscenter Refsnæs 

To drenge holder at tredje dreng under armen og støtter ham, mens de går langs en vej
APPFWU02V