Skip til primært indhold

Projekt blev til en forening

Frivillige forældre, medarbejdere og sportstræner stiftede ny, landsdækkende sportsforening – Para E-sport Danmark

Nogle børn og unge, med rigtig mange daglige udfordringer, har nu en mulighed for at kunne noget selvstændigt, kunne noget særligt og kunne noget sammen med andre. Børnene og de unge er typisk kørestolsbrugere med nedsat funktion i arme og hænder, mange har diagnoser, der medfører nedsat kommunikationsevne, og fælles for dem er, at de ofte er udelukket fra børn og unges digitale spil og fællesskaber.

Projekt E-sport for alle

Projekt E- sport for alle modtog støttet af Veluxfonden, og gav 24 børn og unge mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at lære at spille på computer eller blive bedre til at spille, end de allerede var. Gamerne var placeret i hele Danmark, og havde brug for hjælp, vejledning og udstyr, for at kunne spille ganske almindelige spil som: Minecraft, CSGO, Lego City eller Farming Simulator. Via projektmidlerne var det muligt at forsyne gamerne med særlige mus, joysticks, tastaturer, bokse og borde, samt foretage en mængde indstillinger på deres computere eller consoller, så de kunne spille med deres familie, kammerater eller online. Forinden havde ergoterapeuterne Louise Hollænder Svendsen og Sissel Madsen ved CKV foretaget en afdækning, for at kunne skabe præcise tilpasninger ud fra den enkelte deltagers ressourcer og formåen.

E-sport blev rammen om nye fællesskaber

Hovedformålet i projektet var øget social kontakt. For de fleste deltagere blev det også det første, seriøse møde med en fascinerende verden af computerspil og gaming. I projektet var der et tilbud om online undervisning med dygtige instruktører fra Odense E-sport. Der var projektdeltagere, som ikke deltog i undervisningen, enten fordi de ikke kognitivt formåede at være i en sådan sammenhæng, eller fordi de havde et stærkt netværk i forvejen. Langt de fleste stiftede dog bekendtskab med de dygtige og dedikerede trænere fra Odense E-sport.

Tidsbegrænset

Bagsiden ved projekter er, at de er tidsbegrænsede. Det blev en tydelig udfordring, da Projekt E-sport for alle lakkede mod enden. Hvor skulle spillerne fremover kunne få udredning af udstyr eller et særligt tilpasset spilfællesskab? Hvor skulle de, forældrene og trænerne mødes? Vi lever heldigvis i et foreningsland. Inspireret af det gode samarbejde mellem forældre, frivillige og projektledere blev der skrevet oplæg til forening og til vedtægter, og projektdeltagerne blev inviteret til orienterende møde og efterfølgende stiftende generalforsamling. Med de nye spille fællesskaber fødtes ideen om en ny forening, med træning i E-sport som formål.

Para E-sport Danmark er en realitet

Den 27. april 2022 blev Para E-sport Danmark stiftet. Bestyrelsen består af tre forældre til børn, som deltog i projekt ”E-sport for alle”, en e-sportstræner, som underviste i projektet og tre medarbejdere fra CKV, som var involveret i projektet. ”E-sport for alle” har vi tidligere omtalt her i Nyhedsbrevet fra CKV. Foreningsarbejdet er nu en stor del af bestyrelses fritid, hvor der er mange opgaver i forbindelse med opstart af selve foreningen, opstart af hold til undervisning, kontakt med nye medlemmer og mange andre opgaver.

Para E-sport Danmark giver både børn og hele bestyrelsen glæde i dagligdagen. Det fortæller ergoterapeuterne Louise Hollænder Svendsen og Sissel Madsen fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som fostrede hele ideen om E-sport for alle. Det giver en fantastisk energi, at der nu er skabt mulighed for arbejde videre med nogle af de dejlige og engagerede mennesker, som de mødte i forbindelse med projektarbejdet. Fælles for alle projektdeltagerne var nemlig en meget stor interesse i at sikre, at flere børn og unge får mulighed for at bevare eller opdyrke interessen for at game.

Foreningen vokser med nye børn og unge, og bestyrelsen planlægger at samle spillerne til et større LAN party i Odense. Det er målet at udvikle det frugtbare samarbejde mellem frivillige, virksomheder og fagprofessionelle. Aktuelt forhandles der med en større virksomhed i Odense om hjælp til at gennemføre eventet i 2023. Louise Hollænder Svendsen og Sissel Madsen har begge valgt at træde ind i foreningen og fortsætte det gode arbejde, de startede i 2021 - 2022 i projekt E – sport for alle.

Foreningen har plads til flere uanset bopæl

Kender du nogen, barn som voksen, der har brug for hjælp til at game, eller har brug for et fællesskab omkring gaming i særligt tilrettelagte rammer, så se mere her:
www.parae-sport.dk

barn gamer
APPFWU02V