Skip til primært indhold

Inspiration og forbedring

CKV i dialog med de fynske kommuner

CKV afholder hvert efterår et målrettet møde med hver kommune på Fyn, Langeland og Ærø. På møderne er der fokus på de leverancer, som kommunen har abonnement på, og vi drøfter tilkøbsydelser og behovet for justeringer i hver kommune.

I år har der været særligt fokus på kommunernes pressede økonomi. CKV er heldigvis fortsat bedst og billigst i Region Syd, når det handler om specialrådgivningen inden for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT.

Der er også fokus på kendskabsgrad – set i lyset af udskiftningen blandt ledere og medarbejdere i kommunerne. En hyppig udskiftning af medarbejdere betyder, at kendskabet til CKV´s ydelser skal genfortælles lidt oftere end tidligere. Det gør vi meget gerne. Det er vigtigt for os, at borgere og fagpersoner benytter den rådgivning, som allerede er betalt af deres kommune via et abonnement ved CKV.

De sidste møder afholdes inden jul, men vi er allerede i gang med at implementere aftaler og idéer fra de første møder. De tæller blandt andet:

  • Webinar for ledere og medarbejdere i en hel kommune, hvor medarbejdere ved CKV præsenterede ydelser inden for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT samt hjernerystelse på såvel børne-, unge- og voksenområdet
  • Fagdag for kommunernes beskæftigelsesområder d. 14. juni 2023, hvor CKV sætter fokus på beskæftigelse med høre- og / eller synsnedsættelse. Det bliver en dag, hvor høre- og synskonsulenter underviser om beskæftigelse med sansetab. Jobkonsulenterne kan i praksis prøve, hvad et sansetab betyder og netværke med kolleger i andre kommuner. Tilmelding i Plan2Lean i 2023
  • Skræddersyede inspirationsdage for kommunens medarbejdere bredt på børneområdet

Afdelingsledelsen ved CKV i Odense ser frem til de sidste besøg før jul og glæder os til samarbejdet i 2023.

hænder der holder et papirklip af familie
APPFWU02V