Skip til primært indhold

Nye tilskudssatser til privatkøbte høreapparater

Hvert år reguleres tilskuddet til høreapparater, som borgerne kan købe hos godkendte, private høreapparatforhandlere. Nu er tilskudssatserne offentliggjort for 2023.

Hvis man ønsker det, og har en henvisning fra en ørelæge, kan man som høreapparatbruger vælge at få et tilskud til høreapparater fra Regionen og så købe dem privat.

Tilskuddet for 2023 er 4.286 kr. for behandling af 1. øre og 2.400 kr. for behandling af 2. øre.

Det vil sige, hvis du har brug for – og har en henvisning eller tidligere er behandlet med - høreapparater til to ører, får du i alt 6.686 kr. Resten af prisen skal du enten selv betale, eller få tilskud til fra din kommune, hvis du har ret til helbredstillæg.

På hjemmesiden https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/patient-i-region-syddanmark/horeapparater kan du læse mere om, hvordan du – eller dine pårørende – vælger den bedste løsning for dig/dem.

Besøg evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedr. høreapparater: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/hvis-du-skal-ha-hoereapparat

Vi på CKV er administratorer for tilskudsordningen i Region Syddanmark, så du er også meget velkommen til at kontakte os på telefon 99 44 34 00 (mandag, onsdag og torsdag ml. kl. 9.00 og 11.00) hvis du/din pårørende bor i Region Syddanmark, og har brug for yderligere vejledning.

To personer kigger på meget lille høreapparat
APPFWU02V