Skip til primært indhold

Temadag på neurologisk afdeling, Odense Universitets Hospital

Deling af audiologopædisk fagområde i det tværfaglige samarbejde på Sygehus.

For nylig deltog vores audiologopæd, Louise Weifenbach, på neurologisk afdeling, OUH, i en tværfaglig temadag. Formålet med temadagen var at holde et oplæg omkring et specifik emne inden for ens fagområde og derved dele sin faglige viden med det tværfaglige team på afdelingen. På den måde kan det tværfaglige team bedre understøtte hinanden i det daglige arbejde, og der er fælles fokus på patientens behov – også i forhold til det kommunikative.

Vores audiologopæd holdt et oplæg omkring emnet verbal apraksi (en talemotorisk forstyrrelse), som netop ofte overses pga. manglende viden. Efter oplægget har der været positive tilbagemeldinger, og det tværfaglige team viser en opmærksomhed i det daglige arbejde på denne talemotoriske forstyrrelse, som de tidligere ikke har haft stor kendskab til. Denne større opmærksomhed kommer patienterne til gavn, da flere nu kan blive henvist til audiologopædisk vurdering ift. verbal apraksi, og patienterne kan på den måde få den bedste behandling, hurtigst muligt.

På Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi vægter vi et tværfagligt samarbejde højt. Vi ønsker løbende at bidrage med vidensdeling af vores specialer til at styrke det tværfaglige team.

En gruppe sidder og lytter til en underviser der taler og gestikulerer
APPFWU02V