Skip til primært indhold

Inde ro som en forudsætning for læringsparathed – Workshop 1 og Workshop 2 Nervesystemets betydning

Vi gentager en fantastisk succes, og giver dig nu også mulighed for solid opfølgning!

Legeteket v. CKV havde den meget store fornøjelse at kunne indbyde Charlotte Runge som underviser til Workshoppen Indre ro som forudsætning for læringsparathed i marts måned. Det var en forrygende kursusdag, hvor vi dykkede ned i, hvilke sammenhænge der er mellem hjerne, nervesystem og læringsparathed, samt hvordan vi skaber balance og ro i børns nervesystem forud for læring.

I 2024 har du nu mulighed for både at deltage på Workshop 1 og Workshop 2 og har du allerede deltaget på del 1, er det en gedigen mulighed for opfølgningen på kurset!

Workshop 1

Børn som har uro, kan have svært ved at indgå i berigende fællesskaber og svært ved at være i læringssammenhænge. Når vi bliver klædt på til at forstå og støtte dem, og får mere ro på nervesystemet og i deres hverdag, bliver det lettere at bringe børnenes evner og iboende potentialer i spil.

Som deltager får du faktuel og anvendelig viden og en god del idéer og perspektiver, der kan anvendes i praksis med det samme – hjemme, i dagplejen, dagtilbuddet eller på skolen.

Nervesystemet og sanseapparatet er forbundne og afhængige af hinanden. Oplever du, at ”meget er forsøgt, men intet hjælper”, eller har du blot brug for gedigen viden og nytænkning i arbejdet med børn, som har fysisk uro eller har svært ved at være i læringssammenhænge, så er dette kursus noget for dig!

Du lærer:

  • enkle teknikker til, hvordan du hacker nervesystemet
  • hvordan du med de rette værkstøjer, på kort tid, kan skabe ro i børnegruppen
  • hvordan du støtter udsatte og sårbare børn til at finde indre ro i hverdagen
  • hvordan du lærer børn at stå stærkt i sig selv gennem forskellige lege, øvelser og aktiviteter
  • hvordan du faciliteter samregulering og selvregulering
  • enkle og effektive værktøjer som du kan anvende med henblik på at regulere dit eget nervesystem.

 

Workshop 2

En del børn tilbringer mange af deres vågne timer med et stresset nervesystem. Når der er stress i systemet, er der lukket for læring. Nervesystemet kører simpelthen uden om frontallapperne, som spiller en afgørende rolle, når vi skal lære. Hvis du har lyst til at lære mere om, hvordan du arbejder i dybden med at forstå nervesystemet bag børns adfærd, og ønsker du at få endnu flere helt konkrete værktøjer til at støtte og hjælpe sensitive børn, urolige børn, børn med angst og børn med ADHD, så tilbyder vi nu en opfølgning!

Jo mere bevidst du bliver om reguleringen af dit eget og børnenes nervesystem, og om hvordan du implementerer det i hverdagen, jo lettere kan du støtte og skabe større rum og mulighed for alle.

I workshoppen vil vi overordnet arbejde med, hvordan vi kobler vores adfærd med vores neurofysiologi.

Mange børn og voksne har i dag et nervesystem ude af balance. Det betyder, at vores medfødte evne til at regulere vores nervesystem er trådt ud af kraft. Det påvirker alle aspekter i vores liv, og det er derfor vigtigt at forstå, hvordan du helt konkret arbejder med det i praksis.

Vi bygger videre fra workshop 1, hvor legen var et vigtigt omdrejningspunkt. I workshop 2 vil det handle mere om at dykke ned i selve reguleringen, og du vil få praktiske ideer til, hvordan du implementerer det i din hverdag.

Du lærer:

  • Du får indblik i, hvad der forårsager ubalancer i nervesystemet og en dybere forståelse af, hvordan traumer påvirker nervesystemet
  • Vi går i dybden med praktiske eksempler på, hvordan du og børnene får et stærkt anker i det rolige nervesystem
  • Du får effektive værktøjer til, hvordan du skaber psykologisk tryghed (større fysisk, følelsesmæssig og mental balance) i din egen - og i børnenes hverdag

 

Tryghed er afgørende for trivsel og læring.

Det kan være en fordel at have deltaget på workshop 1 før deltagelse på workshop 2, men det er ikke en forudsætning!

 

Om underviseren

Charlotte Runge er en faglig stærk og meget inspirerende kapacitet. Charlotte er fysioterapeut og Ba. Scient. i Idræt og Sundhed og stifter af Motorikcenter.dk., hvor hun har mange års erfaring i at arbejde med sårbare børn og unge, undervise samt rådgive forældre og fagfolk i feltet.

 

Målgruppe

Kurset er for fagprofessionelle (dagplejere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, familieplejere) og forældre – alle som har eller arbejder med børn med særlige behov, uro, angst stress, koncentrationsproblemer, søvnproblemer etc.

 

Meld dig til allerede nu og opnå EARLYBIRD fordele! De nye datoer liggere allerede fast:

Torsdag d. 22. februar 2024 på Phønix i Odense – workshop 1
Tilmeld dig senest d. 6. februar 2024 for Workshop1 ved at klikke på denne linje. 

Torsdag d. 30 maj 2024 på Phønix i Odense – workshop 2
Tilmeld dig senest d. 14. maj 2024 for Workshop2 ved at klikke på denne linje.

Prisen er 1.875 kr. indtil d. 15. december og derefter er prisen 2.285 kr. Prisen er ekskl. moms og inkl. sandwich og kaffe/the og kage

Du bedes medbringe: måtte, tæppe, løstsiddende tøj, farvede tusser og en notesbog.

 

Legeteket v. CKV

Legeteket tager udgangspunkt i de mange udfordringer og behov, som beskrives af fagprofessionelle og forældre. Herudfra skabes forløb, temadage og kurser, som er direkte målrettet de udfordringer, der beskrives af faggrupper. Legeteket afholder kurser, som højner fagligheden. I Legeteket vil du kunne få råd og vejledning omkring øvelser, aktiviteter samt udviklingsstimulerende materialer og produkter, som støtter op om feltet.  

 

Barn leger på en rutsjebane
APPFWU02V