Skip til primært indhold

CVI – Cerebral Visual Impairment

Kender du synslidelsen CVI? Lær mere om, hvad CVI er, hvem det omhandler og hvad vi fra CKV gør i sager med CVI.

Hvad er CVI?

Cerebral Visual Impairment (CVI) hedder på dansk hjernebetinget synsnedsættelse, og i Danmark skyldes hver tredje synsnedsættelse hos svagtseende børn CVI. CVI er desuden den hyppigst forekommende synsnedsætte hos børn med multiple funktionsnedsættelser. Børn med CVI har ofte normale øjenforhold, men barnets hjerne har svært ved at omsætte og bearbejde synsindtrykket. Antallet af voksne med CVI kendes ikke, men har man være i Synsregisteret som barn, kan man selv eller en omsorgsperson henvende sig til den lokale synskonsulent for råd og vejledning.

Hvem får/har CVI?

CVI skyldes en række forskellige faktorer. Det kan opstå ved fødselskomplikationer, hovedskader, neurologiske sygdomme, infektioner og andre tilstande, der påvirker barnets hjerne. Symptomerne ved CVI varierer fra barn til barn, men nogle af de hyppigst forekommende symptomer er, at barnet har svært ved 1) at fokusere og fastholde opmærksomheden på genstande, 2) at genkende ansigter og genstande, 3) at skelne farver og forstå kontraster, 4) at styre øjenbevægelserne og følge genstande med øjnene og 5) at generalisere visuelle erfaringer.

Hvad gør vi på CKV?

Synskonsulenterne fra CKV’s synsrådgivning har stor erfaring, hvad angår sager om børn med CVI. Når synskonsulenten modtager en henvisning om et barn med CVI, indhentes først barnets øjenoplysninger, og barnet registreres i Synsregistreret.

Hvad er synsregisteret?

Synsregisteret er et landsækkende register over alle børn og unge i alderen 0-18 år med nedsat syn eller blindhed. Der er dog særlige kriterier, der skal opfyldes, før et barn kan registreres i Synsregisteret. Denne vurdering står en øjenlæge eller synskonsulent for. Når et barn er tilmeldt Synsregisteret, er barnet og dets forældre berettiget til at få vejledning og rådgivning af den lokale synskonsulent.

Synskonsulenten tager ud og besøger barnet med CVI i dets hjem og institution for at observere barnets adfærd og eventuelle kompenserende strategier. Ud fra observationerne yder synskonsulenten vejledning og rådgivning til barnets forældre og andre nære omsorgspersoner om, hvordan der skabes de bedste rammer for barnets trivsel og læring. Dertil vejleder synskonsulenten i, hvilke tiltag der støtter op om ikke alene barnets udvikling af den visuelle sans men også de øvrige sanser som kompensation for synsnedsættelsen. Synskonsulenten biddrager dertil med overvejelser om, hvorvidt barnet har brug for hjælpemidler, hvor synskonsulenten i et tværfagligt samarbejde med andre fagpersoner kan tilbyde vejledning angående barnets behov.

Synskonsulenterne tilbyder desuden at holde oplæg omkring CVI, alternativ kommunikation og hensyn i hverdagen til personalegrupper, der har med barnet at gøre. Det er afgørende med et tæt samarbejde mellem barnets forældre, pædagoger/lærere og andre nære omsorgspersoner, hvor synskonsulenten er en vigtig aktør i processen. 

Rammerne omkring barnet vil ændre sig i takt med, at barnet bliver ældre og udvikler sig. Synskonsulenterne følger barnet med CVI, til det er 18 år, så barnet og dets forældre løbende modtager støtte og rådgivning i forhold til, hvor barnet/den unge med CVI er i dets udvikling. Når personen med CVI fylder 18 år, og ikke længere er registreret i synsregistret, sørger synskonsulenten for at informere om mulighederne for hjælp, når man er voksen.

Herunder kan du læse, hvad du bør være opmærksom på, hvis du har at gøre med et barn med CVI:

  • Børn med CVI kan ikke så godt klare uro og støjfyldte omgivelser. Det gælder alle sanser. Billeder og ting skal gerne være med god kontrast på neutral og ensfarvet baggrund.
  • Børn med CVI kan lettere få øje på genstande, når de er i bevægelse. Dog skal genstanden holdes i ro, når barnet skal se på den.
  • Børn med CVI kan godt lide lys, og kan have tendens til at kigge på loftlyset i længere tid ad gangen. Brug denne opmærksomhed til at henlede barnets opmærksomhed ved at bruge lyskilder såsom lommelygter, der lyser på det, barnet skal se.
  • Børn med CVI har svært ved at se på afstand. Vis barnet genstande i en afstand på ca. 20-60 cm fra barnet. Tænk også på dette, når du taler til og med barnet – vær tæt på barnet.
  • Børn med CVI kan have svært ved at koordinere syn og handling. Giv derfor barnet god tid til at forstå det sete og derefter handle på det fx ved at række ud efter en genstand. Når barnet kigger væk er det ikke ensbetydende med manglende interesse.
  • Den voksne om barnet skal have tålmodighed og vide, at det tager tid for barnet at rette opmærksomhed mod en genstand, en person eller en situation.

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CKV’s synsrådgivning på tlf. 9944 3400. Du kan også læse mere om CVI i pjecen CVI - Cerebral Visual Impairment, Hjernebetinget synsnedsættelse

Lille pige med synsproblemer står foran en synstavle og ser ind i kameraet
APPFWU01V